Лихвите от бързи кредити се признават за разход на фирмите
Секция: ИКОНОМИКА
27 Януари 2017 13:38
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Лихвите от бързи кредити се признават за разход на фирмите

/КРОСС/Приходите трябва да надвишават разходите! Това е най-важното правило за всеки мениджър, който желае фирмата му да се развива.

Всяка компания има своите месечни разноски в зависимост от сектора, в който функционира. Работодателите превеждат заплати и осигуровки, плащат за електроенергия и битови разходи, закупуват дълготрайни и краткотрайни активи, изчисляват амортизация и т.н. За да покрият текущите си задължения, не малко компании се възползват от бързи кредити. Финансовите институции, които предлагат подобни услуги, се оказват предпочитан партньор, защото с тях се работи по-бързо, по-лесно и с минимална документация.

CrediTrade е услуга, която се предлага от MicroCredit и е насочена именно към фирмите. Кандидатства се онлайн, по телефон или в офис на компанията, като всеки кандидат посочва, сумата която желае, като тя варира от 200 лв. до 3000 лв. Условията за този вид бързи кредити са наистина изгодни и заслужават вниманието на бизнесмените. CrediTrade предлага 45 дни гратисен период за първата вноска и безлихвено плащане в рамките на 30 дни. Вноските се определят индивидуално за всеки кредитополучател, но при всеки случай зависят от сумата на кредита, срокът на изплащане (от 3 до 18 месеца) и кредитната история на кредитополучателя.

Предимството на точно този вид сред останалите бързи кредити е, че лихвата по вноските му се признава за разход на компанията. Тя намира мястото си в дясната страна на баланса на фирмата или иначе казано - при пасивите. Това чисто счетоводно намалява печалбата на компанията, което води до по-ниско калкулиране на данъци пред държавата.

Когато прибягваме до онлайн кредити обаче, най-важно е да проучим условията, при които ни се отпускат финансови средства. В такива моменти е полезно да потърсим помощ от кредитен консултант, какъвто може да ви предложи всяка финансова организация. Когато обясните какво е текущото ви състояние и цели, той ще ви насочи към най-подходящата за вас услуга. А става ли дума за фирмено бързо кредитиране, може да се доверите на CrediTrade от MicroCredit.