Библиотеките остават основен източник за набавяне на академична литература
Секция: БЪЛГАРИЯ
31 Март 2014 13:37
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Библиотеките остават основен източник за набавяне на академична литература

/КРОСС/Увеличава се броят на студентите, които ползват онлайн източници за намиране на академична информация, показва национално представително проучване на агенция "Алфа Рисърч", проведено в периода 8-27 февруари 2014г. сред академичната общност. 

Библиотеките остават основен източник за набавяне на академична литература, но задълбочаващите се проблеми, свързани с остаряващия библиотечен фонд и липсата на издания на чужди езици, карат все повече преподаватели и студенти да търсят алтернативни информационни ресурси. Сред най-активно ползваните се откроява Сводния каталог на академичните библиотеки в страната НАБИС, разработен от фондация Националната Академична Библиотечно-информационна Система (НАБИС - www.nalis.bg). Приблизително 17 500 представители на академичната общност се възползват от възможностите на онлайн платформата. Това са най-активно четящите и ползващи академични и обществени библиотеки, показва данните от проучването на Алфа Рисърч. Единният каталог НАБИС предлага интегриран онлайн достъп до каталозите на водещите академични библиотеки в страната. Сред основните предимства на системата анкетираните отбелязват осигуряването на удобен и бърз достъп до информация за местонахождението на търсените материали по библиотеки, както и високо ефективен механизъм за търсене.

Сводният каталог НАБИС е достъпен за потребителите от 24 септември 2010 г. и се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България". Четири години и половина след старта на проекта мрежата на НАБИС обхваща 33 библиотеки в България: Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", 19 университетски библиотеки, 8 академични и 5 големи обществени библиотеки.
Популяризирането и развитието на интегрираната електронна платформа НАБИС е важна предпоставка за модернизиране на библиотечните услуги като цяло и за повишаване интереса на академичната общност към библиотеките и четенето в частност, е сред изводите от допитването.
Резултатите от проучването показват още, че академичните и градски библиотеки срещат все по-сериозната конкуренция на разрастващите се онлайн търсачки, специализираните бази данни и каталози. Докато лидерите Google и Yahoo са водещи сред академичните среди като цяло, студентите и преподавателите проявяват все по-голям интерес към специализираните онлайн бази данни като Scopus, Science Direct, Web of Knowledge. Тези ресурси са достъпни в градските и академични библиотеки, благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на образованието и науката.