Проект в затвора в София цели повишаване на професионалната квалификация на лишените от свобода
Секция: БЪЛГАРИЯ
20 Октомври 2015 15:20
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Проект в затвора в София цели повишаване на професионалната квалификация на лишените от свобода

/КРОСС/ Как се повишава компетентността на лишените от свобода, които се включват в образователни и професионални обучителни програми - това е една от темите, които ще бъдат разисквани на пресконференция по проект „Чрез обучение към ресоциализация".

Събитието ще се проведе на 21 октомври 2015 г. /сряда/ от 10 ч. в хотел „Вега"-София и в него ще участват Иван Иванов, изпълнителен директор на Държавно предприятие „Фонд Затворно дело" /ДПФЗД/; обучители по проекта, експерти, съобщава пресцентърът на Министерството на правосъдието.

Проектът „Чрез обучение към ресоциализация" се изпълнява от ДПФЗД и се финансира от Норвежкия финансов механизъм по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане", Малка грантова схема. Основните му цели са повишаване компетентността на лишените от свобода при разрешаване на конфликти чрез използване на адаптирана методика, както и обучение посредством механизъм за социална медиация. С проекта, който се изпълнява в затвора София, се цели още успешна ресоциализация след освобождаването на лишените от свобода.

Проектът стартира през март т.г., като в рамките на 12 месеца трябва да бъдат разработени специализирана методика и образователни програми за лишените от свобода, които да включват мотивационно обучение, ключови компетентности и медиация.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ от Кралство Норвегия за този проект е 63 163, 29 лева.