МОН подготвя стандарт за образователна интеграция
Секция: ПОЛИТИКА
25 Март 2016 14:20
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
МОН подготвя стандарт за образователна интеграция

/КРОСС/ Министерството на образованието и науката е в режим на интензивна промяна на всички учебни програми, на стратегии, на задълбочена реформа и по отношение на интеграцията. В тази посока разработваме нов стандарт, информира заместник-министър Диян Стаматов при откриването на Национална конференция „Прилагане на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства", която се проведе в Гранд хотел София. „С г-жа Янка Такева сме на мнение, че тероризмът е един от акцентите на съвременното ни битие и е опасност, за която трябва да се квалифицира всеки учител. В страната по инициатива на Синдиката на българските учители (СБУ) се провежда изключително съвременно и добро обучение на учителите по антитероризъм, което се осъществява с подкрепата на МОН," каза заместник-министърът.

Янка Такева, председател на СБУ, говори за важността от мотивиране на учителите, които обучават деца от различни етноси и за необходимост от промяна на съзнанието на всички нас за неизбежния процес на интегриране. В тази посока е направен пробив, каза Такева. Тя благодари за съдействието на ръководството на Министерството на образованието и науката за осъществяването на съвместни инициативи. Новият Закон за предучилищното и училищното образование изисква промени в политиките. Училищата чрез своята автономност трябва да прилагат мерки и подходи за задържане на децата в образователната система. Такева подчерта и възможностите за осъществяване на политиките на образователна интеграция, които предоставят Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и националните програми на МОН.

Участниците в конференцията почетоха с едноминутно мълчание жертвите на терористичните атаки и потвърдиха важността на интеграцията и работната заетост за предотвратяването на такива актове.

„Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства" представи Йосиф Нунев, държавен експерт в МОН. За проекта „Твоят час" и възможностите за интердисциплинарното обучение чрез него говори, Наталия Михалевска, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране" в МОН.