Правят регистър на пациентите с диабет
Секция: Здраве
03 Февруари 2017 15:11
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Правят регистър на пациентите с диабет

/КРОСС/Националният център по обществено здраве и анализи прави три национални здравни регистъра.

Част от данните ще са публично достъпни и ще са нанесени върху електронна карта на населено място. Целта е създаване на условия за прилагане на европейските и подобряване на националните мерки, обясни на пресконференция професор Пламен Димитров. Редът и начинът за попълване на регистъра е посочен в нормативна база, изтъкна той. Регистърът е служебен, подчерта професор Димитров.

Ще има регистър на пациентите с редки болести. Той ще дава възможности за въвеждане и актуализиране на информация от списъка на редките болести, утвърден от МЗ.

В регистъра ще се включват данните за лечението и резултатите, възникналите усложнения в хода на заболяването и други данни, свързани с него. Регистърът на пациентите с редки болести ще подпомогне процеса на лечение на тези хора. Ще послужи също така като сериозна основа за прилагането на адекватни здравни политики в областта на редките болести.

Ще има регистър на пациентите с диабет и ще включва здравните досиета на пациентите с диабет. Той ще съдържа данни за лечението на диабета и резултатите от него. Ще бъдат обхванати пациенти с диабет тип 1 и 2, рисковите семейства с диабетно болно дете, семейства с анамнеза за диабет и др.

Достъп до регистъра ще имат оторизирани лица като общопрактикуващи лекари и медицински специалисти, които ще въвеждат данни в регистъра, ще могат да актуализират медицинските досиета на пациентите с диабет. Диабетният регистър ще спомогне за прилагането на адекватни здравни политики в областта на лечението и профилактиката на диабета.

Прави се и регистър на източниците на електромагнитни полета. Регистърът ще дава информация за тяхното разположение на територията на страната. Ще посочват и достоверни данни за нивата на електромагнитно лъчение в околната среда. Особено важни са районите, където има лица със здравословни проблеми и са особено чувствителни.

Предстои въвеждането на жалбите на граждани в електронния регистър, поясни той като посочи, че жалбите ще са за регистъра за електромагнитните полета. Въз основа на информацията в регистрите за редките болести и за диабета, ще имаме информация колко струва лечението на пациента, включи се и Мишел Израел, координатор на проекта.

В регистъра за източниците на електромагнитни полета ще влизат комуникационните източници и цифровите радиа и телевизия. Именно от тях било недоволството на хората, посочи Пламен Димитров.

Ниските честоти не са включени в този проект. Невропатии и сърдечно съдови проблеми могат да предизвикат електромагнитните лъчения сред населението, но не могат да предизвикат болест.

Проблем създават при професионалистите, които работят в среда с високо лъчение. Могат да доведат до високо кръвно, исхемична болест на сърцето и до катаракта. Има много домашни клопки, предупреждава професор Пламен Димитров.

Съветът на експертите как да се спасим от вредните лъчения у дома - рутерът да е на 10 сантиметра от нас и да не си завираме главата в микровълновата.