Очаквано: България твърдо на дъното с най-ниска минимална заплата в ЕС
Секция: ИКОНОМИКА
23 Февруари 2018 17:43
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Очаквано: България твърдо на дъното с най-ниска минимална заплата в ЕС

/КРОСС/ Минималното заплащане на труда (преди приспадането на данъците) в рамките на Европейския съюз към януари 2018 година е било най-ниско в България, следвана от Литва, Румъния и Латвия, показват резултати от проучване на Евростат, оповестено в петък, предава БНР.

Трябва да се има предвид, че към 1 януари 2018 година в 22 от 28-те страни членки на Съюза има въведена минимална работна заплата, като подобна мярка на държавно ниво не съществува в Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция.

Според Евростат, 22-те страни, в които съществува минимално заплащане на труда могат да бъдат разделени на три основни групи въз основна на съответния размер на това заплащане в евро.

Ежемесечните минимални работни заплати са били до голяма степен под 500 евро за страните - членки на ЕС от Източна Европа и далеч на 1000 евро за държавите от Северозападна Европа.

През януари 2018-а година България е на опашката на тази класация с минимално заплащане на труда от 261 евро, следвана от още 9 страни членки от Източна Европа: Литва (400 евро), Румъния (408 евро), Латвия (430 евро), Унгария (445 евро), Хърватия (462 евро), Чешката Република (478 евро), Словакия (480 евро), Естония (500 евро) и Полша (503 евро).

Това показва, че минималната работна заплата в нашата страна изостава сериозно дори и спрямо останалите по-бедни държави - членки от Източна Европа, представлявайки под 65% от заплащането в страни като Литва и Румъния.
В други 5 членки, намиращи се в южната част на ЕС, минималните заплати варират между 600 и 900 евро - Португалия (677 евро), Гърция (684 евро), Малта (748 евро), Словения (843 евро) и Испания (859 евро).
В останалите 7 държави, които са и от Западна и Северозападна Европа, средното минималното заплащане на труда е над 1400 евро: Обединеното кралство (1410 евро), Германия (1498), Франция (1498), Белгия (1563 евро), Холандия (1578 евро), Ирландия (1614) и Люксембург (1999 евро).

За сравнение федералното минимално заплащане на труда в САЩ през януари тази година е било от 1048 евро.

Статистическите данни показват, че най-високите минимални заплати надвишават почти 8 пъти тези в страни като България.

Големите несъответствията между минималните заплати в държавите членки на ЕС обаче са значително по-малки, след като бъдат отстранени разликите в равнището на цените: минималните заплати в страните с по-ниски ценови равнища стават относително по-високи, изразени като "стандарт на покупателната способност" (СПС) и относително по-ниски в страните с по-високи ценови равнища.

Евростат посочва, че при премахването на ценовите разлики, минималните заплати варират от 546 СПС на месец в България до 1597 СПС в Люксембург, което означава, че най-високата минимална заплата е "само" 3 пъти по-висока от най-ниската.