НСИ: Приходите от нощувки в туризма с ръст от 9,3% за периода януари-юли 2018 г.
Секция: Туризъм
13 Септември 2018 18:25
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
НСИ: Приходите от нощувки в туризма с ръст от 9,3% за периода януари-юли 2018 г.

/КРОСС/ Приходите на българските хотелиери се повишават през юли въпреки неблагоприятните климатични условия в страната през втория летен месец на годината, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Приходите от нощувки през юли достигат 336,1 млн. лв., или с 6% повече в сравнение с юли 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 6,5%, така и от българи - с 3,9%.

Юли месец регистрира спад в броя на нощувките в местата за настаняване. Броят име е 5,94 милиона, или с 1,1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 5,4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. 

През юли в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 62,2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 24,3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27,4% от нощувките на чужденци и 26,4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10,4 и 49,3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли се увеличава с 1,1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 1,23 милиона, като е регистрирано увеличение с 4% при чужденците и намаление с 3,7% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли, са 439,9 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 793,4 хил., като 63.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.7 нощувки.

През втория летен месец на годишна база общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3%, а леглата в тях намаляват с 2,5%. В страната са функционирали 3 206 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 136.4 хил., а на леглата - 312.8 хиляди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли е 61.8%, като намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с юли 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 75,8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 61,9%, и с 1 и 2 звезди – 41,3%.