Електроразпределение Юг стартира дуално обучение в 6 училища през учебната 2018/19
Секция: БЪЛГАРИЯ
09 Ноември 2018 11:26
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Електроразпределение Юг стартира дуално обучение в 6 училища през учебната 2018/19

/КРОСС/ Инициативата е част от подкрепата на дружеството за професионалното развитие на учениците в сферата на електротехниката.

Електроразпределение Юг (част от EVN България) стартира инициатива за дуално обучение в паралелки в 6 училища в Югоизточна България през учебната 2018/19 г. Целта е в рамките на сътрудничеството между Електроразпределение Юг и училищата да бъдат подготвени кадри за професионалното им развитие в сферата на електротехниката.

Дружеството си партнира с общо 6 професионални гимназии в различни градове:

-       Смолян, ПГ по техника и технологии "Христо Ботев" – 9 бр. ученици

-       Кърджали, ПГ по електротехника и електроника "Капитан Петко Войвода"  - 10 бр. ученици

-       Стара Загора, ПГ по електротехника "Г.С.Раковски" – 8 бр. ученици

-       Бургас, ПГ по механоелектротехника и електроника – 14 бр. ученици

-       Ямбол, ПТГ  "Иван Райнов" – 7 бр. ученици

-       Пловдив, ПГ по електротехника и електроника – 13 бр. ученици

Формата на обучение включва общообразователни часове в училищата от 8-ми до 10-ти клас и практика в реална работна среда  в 11-ти и 12-ти клас. Учениците от 8-ми до 10-ти клас имат възможност да получават стипендии за успех от Електроразпределение Юг. В 11-ти клас учениците имат 3 учебни дни и 2 дни на практика, а в 12-ти клас са 2 учебни дни и 3 дни на практика в дружеството. За проведената практика в 11-ти и 12-ти клас учениците ще получават заплащане.  

Инициативата на дружеството стъпва на изграден през годините опит от съвместна работа с професионалните гимназии -  в Бургас, Ямбол и Пловдив, където от години Електроразпределение Юг си сътрудничи с тези училища. Развитието на това партньорство до прилагане на дуалното обучение е поредна стъпка в подкрепа на образованието и подкрепа за учениците, учителите и училищата за още по-добрата техническа подготовка на децата. Общо 61 деца имат възможност от тази година да използват добрите практики на дуалното обучение – едновременно обучение и работа в реална професионална среда.

Целта е изграждане на професионални умения в реална бизнес среда у учениците. Тези умения ще им дадат възможност за професионално развитие на младежите в сферата на електротехниката и енергетиката.

За повече информация:

https://www.evn.bg/Karieri/Za-uchenici.aspx