д-р Елеонора Лилова: Умението да сме инициативни, да се обединим и да гледаме в една посока
Секция: БЪЛГАРИЯ
06 Декември 2018 17:14
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
д-р Елеонора Лилова: Умението да сме инициативни, да се обединим и да гледаме в една посока

/КРОСС/ Вярвам в успеха на тази конференция, защото тук са представители на всички заинтересовани страни. Тук са лидери на промяната, които са доказали своето качество и опит, и ефективност, и иновативност в подхода в годините.

Това каза д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агениця за закрила на детето (ДАЗД), по време на откриването на националната научно-практическа конференция на тема:

„Педагогически иновации за повишаване на качеството - същност на съвременното училище".

Тя допълни, че признаците на качеството на образованието са били определени от заявилите участие в конференцията в 4 страници и със 700 думи. Председателят на ДАЗД се опита на свой ред да ги синтезира.

Според нея признаците на качеството на образованието преминава през организиране на лидерството, което трябва да зададе посоката, визията, мисията, да съгласува и пълноценното участие на всички експерти, директори, ученици, родители, учители. Търсенето и оценяването на високите постижения и подобряването на индивидуалните и общи постижения.

Умението да сме инициативни, да се обединим и да гледаме в една посока. Партньорството - заедно от самото начало да се планира и предприемат съвместни инициативи, да се обединяват ресурси и да се насърчават всички на местно, регионално и национално ниво, каза още председателят на ДАЗД. Социалното включване- всички обучаеми следва да са проактивни и да се възползват от възможностите, които училището предлага и разбира се, да не делим децата, независимо от техния произход, пол, религия, социална класа, физически способности и други различия, допълни д-р Елеонора Лилова.

Според нея част от качеството е да умеем да моделираме, насърчим ценности и поведения на всички да подкрепят правата на детето като човек и социалното включване на всички малцинства.

Според председателят на ДАЗД, училището трябва да насърчава равните права за качество на образование за всички в местната общност, да предполага и да предлага набор от услуги или партньорите му, които да задоволяват потребностите на всички деца в училище.

Обмен на информация и междусекторно сътрудничество - това са двете политики, които залагаме в Националната стратегия за детето 2019-2030 година коментира още по време на откриването на конференцията председателят на ДАЗД. Те, разбира се, ще водят качеството на образование в училището, добави тя.

Не на последно място д-р Лилова посочи ученето през целия живот - осигуряване на възможности и регистър на умения и опит. Гарантиране, че уменията се забелязват от всички редовно и се ценят. И така през развитието на училищната общност, ще се постига развитие и на училищната организационната култура и на качеството на образованието.

Д-р Елеонора Лилова пожела успех на конференцията и изрази вярата си, че накрая на деня ще бъде приет заключителният документ „Пътна карта за качествено образование"