Всяко направено добро е от Бога!
Секция: Коментари
30 Декември 2018 09:56
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Всяко направено добро е от Бога!

/КРОСС/ И така, ето че дойде онова време от годината, когато покрай суетнята за подаръци, сбирки със семейството и приятелите, планиране на Новогодишната вечер, неминуемо идва и времето за равносметка. Онзи личен за всеки един от нас момент, когато драскаш чертата на изминалата година и виждаш черно на бяло докъде си стигнал, вървейки по своя собствен път. Бяхме ли добри, постарахме ли се достатъчно, обърнахме ли внимание на хората които ни обичат, простихме ли грешките на околните - беше ли добра година?!
Давайки си сметка за постигнатото през изминалите 365 дни яс но виждаме, че ако нещо все пак сме направили и то е било добро, то то е било от Бога!

Отец Васил Василев