Избери работата, която обичаш
Секция: Мисли и цитати
11 Януари 2019 06:15
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Избери работата, която обичаш

/КРОСС/ Избери работата, която обичаш и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си.

Конфуций