Не са установени нарушения на строежа в кв. „Младост“, където падна кран
Секция: БЪЛГАРИЯ
14 Март 2019 16:36
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Не са установени нарушения на строежа в кв. „Младост“, където падна кран

/КРОСС/ Не са установени нередности на строежа в кв. „Младост" в София, на който вчера аварира кулокран. Това показват резултатите от извършената по разпореждане на началника на ДНСК арх. Иван Несторов проверка на обекта.
На експертите на дирекцията е представена цялата необходима строителна документация. Те са констатирали, че авариралият кулокран отговоря на одобрения проект по част План за безопасност и здраве и няма нанесени увреждания на изпълненото до момента строителство на жилищната сграда.
Авариралото повдигателно съоръжение подлежи на контрол от Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор.
В случая не се касае за авария в строителство по смисъла на Наредба №1 от 16.04.2007 г. на МРРБ за обследване на аварии в строителството, поради което ДНСК няма правно основание за административна намеса по случая.