Младите мислят, че по-възрастните са глупаци
Секция: Мисли и цитати
15 Април 2019 07:00
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Младите мислят, че по-възрастните са глупаци

/КРОСС/ „Младите мислят, че по-възрастните са глупаци. По-възрастните знаят, че младите са глупаци.“

Труман Капоти