Честват 65 години от първото телевизионно предаване
Секция: БЪЛГАРИЯ
15 Май 2019 16:21
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Честват 65 години от първото телевизионно предаване

/КРОСС/ На 16-ти май 2019 год. от 14:00 ч. в катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии" на Факултета по телекомуникации при Техническия университет -София, лаборатория 1262 се организира честване по повод 65 години от първото телевизионно предаване в България и Балканския полуостров, както и 60 години от създаването на Българската национална телевизия.
На тази дата се отбелязват и 105 години от рождението на проф. инж. Кирил Тодоров Кирков, чиято е идеята за създаване на телевизия в България.

Програмата предвижда:

• Откриване на честването от Ректора на ТУ-София, чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов: 14.00 ч., ТУ-София, учебен корпус 1 (Ректорат), етаж 2, катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии".
• Именуване на лаборатория по телевизия на проф. инж. Кирил Тодоров Кирков: 14.15 ч., лаборатория 1262. Запознаване с биографията и дейността на проф. Кирков.
• Посещение на лаборатории в катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии": 14.30 ч., учебен корпус 1, етаж 2.
• Среща на преподаватели и студенти от ТУ-София с проф. инж. Георги Ненов, член на екипа на проф. инж. Кирил Тодоров Кирков, осъществил първото телевизионно предаване: 15.00 ч., ТУ-София, Библиотечно-информационен център, ет. 4 (Конферентна зала).
• Разглеждане на апаратура, използвана при телевизионни излъчвания през годините: 17.00 ч., ТУ-София, Библиотечно-информационен център, ет. 1, галерия „Техне".