Вярвам, че ако промениш начина, по който...
Секция: Мисли и цитати
13 Юни 2019 06:13
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Вярвам, че ако промениш начина, по който...

/КРОСС/ "Вярвам, че ако промениш начина, по който гледаш на нещата, нещата, които гледаш, ще се променят."

Уейн Дайър