Монделийз Интернешънъл разширява програмата за устойчив добив на пшеница в Европа
Секция: ИКОНОМИКА
12 Юни 2019 13:10
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Монделийз Интернешънъл разширява програмата за устойчив добив на пшеница в Европа

/КРОСС/ Монделийз Интернешънъл разширява въздействието на програмата за устойчиво отглеждане на пшеница - „Хармони" (Harmony), като съвсем скоро към семейството й ще присъединят глобални брандове като BelVita и Barni. Със старта на лятото на европейския пазар част от продуктите на Монделийз ще започнат да носят логото на програмата за първи път. Днес в програмата са включени 1700 фермери, 13 мелници и 21 земеделски кооперации в Белгия, Чехия, Франция, Италия, Полша и Испания. Тази година в Унгария за първи път беше засята пшеница по програмата. Тези стъпки доближават Монделийз Интернешънъл до поставената цел - до 2022 г. 100% от марките бисквити на компанията в Европа да са произведени с пшеница от устойчиво земеделие и в съответствие с ангажиментите на програмата.

„Като един от водещите производители на бисквити в света, ние сме си поставили за цел да гарантираме, че пшеницата, която използваме за производството на нашите продукти, е отгледана отговорно и по устойчив начин. Чрез „Хармони" ние променяме начина, по който се отглежда и събира реколтата от пшеница в Европа. За нас е важно да предложим на консуматорите висококачествени продукти, съставени от суровини, които се отглеждат по правилен начин", казва Светла Лесова, изпълнителен директор на Монделийз България.

С разширяването на програмата, годишното производство на пшеница, отглеждана в устойчиви условия, се очаква да се увеличи до над 280 000 тона до 2022 г. Понастоящем програмата покрива 60% от марките бисквити на компанията в Европа.

Принципът на „Хармони" е пшеницата да се отглежда в съответствие с принципите на устойчивото земеделие от местни производители, които са базирани в близост до заводите на Монделийз Интернешънъл за производство на бисквити. Земеделските производители получават специална дотация, като гарантират, че следват добрите земеделски практики, заложени в програмата, и така отглеждат пшеницата по един устойчив начин - чрез намаляване на използването на пестициди и торове, опазване на водата и почвата, намаляване на въглеродните емисии.

Принципите на „Хармони" съдържат и специфични изисквания за повишаване и запазване на биологичното разнообразие. Фермерите на „Хармони" трябва да отделят 3% от своите полета за засаждането на цветя или живи плетове, които да привличат и хранят пчелите и пеперудите. Екологичните полета осигуряват също и подходяща среда и храна за насекоми, които са ключови в борбата с паразитите. Присъствието на подобни насекоми намалява нуждата от употребата на пестициди в земеделието. Колкото е по-голямо биоразнообразието, толкова е по-силна и по-устойчива околната среда. Всяка година партньори - външни одитори провеждат редица проверки, с които се следи дали земеделските производители спазват изискванията, заложени в хартата на програмата.

"Хармони" е европейската програма на Монделийз Интернешънъл за устойчиво земеделие при отглеждането на пшеница. Създадена е във Франция през 2008 г., програмата е призната за водеща в създаването на източници на пшеница, гарантиращи пълна прозрачност и опазване на местното биоразнообразие.

Програма „Хармони" (Harmony) в цифри:

1 700 фермери в Европа
39 000 хектара пшеница е засята в Европа през 2017 г.
177 000 тона пшеница се събират годишно
1 026 хектара цветя са отгледани около полетата на Harmony
-20% от фитосанитарните продукти са използвани между 2009 г. и 2017 г. в земите, част от програмата
75% от бисквитите, продавани в Западна Европа, съдържат пшеница Harmony или 60% за целия ЕС

Хартата на „Хармони" обединява добри практики за устойчиво земеделие, за да:

свеже до минимум на употребата на пестициди и торове, по-специално чрез:

- строг подбор на пшенични семена, за да се гарантира качеството на нашите бисквити

- препоръки относно сеитбата и грижата за почвата

- целенасочено и навременно лечение

- всяко лечение е регистрирано и обосновано

намали въглеродните емисии, по-специално чрез намаляване на използването на торове
защити водните ресурси
защити и насърчи местното биоразнообразие