7.3% ръст на износа за ЕС до април отчитат от НСИ
Секция: ИКОНОМИКА
12 Юли 2019 12:22
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
7.3% ръст на износа за ЕС до април отчитат от НСИ

/КРОСС/ През периода януари - април 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.3% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 12 749.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС.
През април 2019 г. износът за ЕС нараства с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 142.0 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти" (111.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (14.9%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - април 2019 г. се увеличава с 2.3% спрямо същия период на предходната година и достига 13 297.6 млн. лв. по цени CIF (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания (табл. 3 от приложението).

През април 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 479.8 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (44.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (27.4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - април 2019 г. е отрицателно и е на стойност 548.5 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и е в размер на 264.1 млн. лева.