Слънчевата система вече си има нова най-малка планета-джудже
Секция: Наука
29 Октомври 2019 13:58
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
 Слънчевата система вече си има нова най-малка планета-джудже

/КРОСС/ Най-хубавите снимки на астероида Хигия, направени с Много големия телескоп в Чили, разкриха, че той е почти идеално сферичен - основното изискване, за да бъде повишен статутът му до планета-джудже, съобщи Ню сайънтист.

Начинът, по който Хигия се е образувала, обаче може да наложи преосмисляне на дефиницията.

Астероидът Хигия е открит през 1849 г., но досега астрономите нямаха негови снимки с висока резолюция.

От наличните данни беше невъзможно да бъде определено до каква степен промените в отразената от Хигия светлина се дължат на вариации във формата спрямо вариации в яркостта на повърхността.

Новите снимки за първи път разкриха истинската му форма.

За да бъде определен като планета-джудже, един обект трябва да отговаря на четири критерии - да е на орбита около Слънцето, да не е луна, да не е отблъснал всички по-малки обекти в орбитата си и да има достатъчно маса, така че собствената му гравитация да му е придала сферична форма.

Досега Хигия отговаряше на първите три, но не и на четвъртия.

Новите снимки, направени от Мирослав Брож от Карлови университет в Прага и колегите му, показват, че Хигия отговаря и на четвъртия критерий.

С диаметъра си от 430 км Хигия ще е най-малката известна планета-джудже.

Според специалистите тя се е образувала различно от останалите - в сблъсък, разбил по-голям космически обет, чиито фрагменти са се съединили в сфера, а не като формата се е променяла постепенно с времето.