КНСБ настоява минималната пенсия да стане 250 лева от 2020 година
Секция: ИКОНОМИКА
04 Ноември 2019 14:19
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
КНСБ настоява минималната пенсия да стане 250 лева от 2020 година

/КРОСС/ КНСБ предлага от 1 юли 2020 г. тази минимална пенсия да се увеличи от 219,43 лв. на 250 лв., или с 14 на сто.

Това се посочва в проектостановището на Конфедерацията по проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване, публикувано на сайта на синдикалната организация.

Синдикатът е категоричен, че при официална линия на бедност за 2020 г. от 363 лева (изчислена по  SILC – метод на определянето й в ЕС), е задължително да се направи една първа, макар и предпазлива крачка  – минималната пенсия за стаж и възраст да догонва и в рамките на няколко години да надхвърли плавно линията на бедност, за да се гарантира достойно съществуване на получателите на такава пенсия.

В тази връзка, предложението на КНСБ е от 1 юли 2020 г. тази минимална пенсия да се увеличи от 219,43 лв. на кръгло 250 лв., или с 14 на сто.

По този начин 850 хиляди пенсионери ще получат това увеличение и ще почувстват, че този път към тях Правителството, Парламентът и обществото проявяват съпричастие и загриженост.

Допълнителният разход за  тази мярка не е пренебрежим – около 80 млн.лв., но е напълно постижим.

А социалният и дори политически ефект ще бъдат много по-стойностни. Повишаването на покупателната способност на тази огромна група българи със сигурност ще бъде много разумна инвестиция не само в тяхното жизнено равнище, но и за икономиката на страната.