Георги Гьоков: Какви са политиките, които правителството ще предприеме за осигуряване на достоен живот на възрастните хора
Секция: ПОЛИТИКА
08 Ноември 2019 12:45
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Георги Гьоков: Какви са политиките, които правителството ще предприеме за осигуряване на достоен живот на възрастните хора Застаряването в България набира скорост

"КРОСС" „Според статистиката в България съотношението между работещи и пенсионери към момента е 3:1. Прогнозите са, че след 40 години съотношението ще бъде 1,71:1, а според прогноза на БАН, след 10 години хората на възраст над 80 години ще бъдат 7 процента от населението на България. До 2050 - твърди се, че хората над 80 години ще са една десета от всички българи.

Освен демографската криза, емиграцията, ниската раждаемост, високата смъртност, набира скорост и друг проблем - застаряването. Това променя структурата на обществото и няма как да не буди притеснения, да представя предизвикателства пред икономиката, пенсионната система, здравноосигурителната система и националната ни сигурност". Това заяви народният представител от ПГ на „БСП за България" Георги Гьоков във въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Па думите му липсват адекватни политики, насочени към възрастните хора и има сериозно забавяне на прилагане на политики за справяне с тенденцията на застаряващото население.

„Какви ще бъдат политиките и мерките, които правителството ще предприеме за създаване на условия за достоен живот на възрастните хора и за активното им участие в икономическия и социален живот", попита Гьоков.