„Академия Меланом“ обединява опита на новаторите и лидерите в онкодерматологията
Секция: БЪЛГАРИЯ
09 Ноември 2019 10:17
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
„Академия Меланом“ обединява опита на новаторите и лидерите в онкодерматологията

/КРОСС/Водещи национални експерти в областта на дермато-онкологията и онкологията споделиха
знания и опита си в прилагането на най-модерните методи за лечение на злокачествени
заболявания на кожата в първата „Академия Меланом".

Събитието бе организирано от
Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО) и представи новостите и
предизвикателствата в лечението на пациенти с малигнен меланом и други кожни
злокачествени заболявания. Образователната конференция е първа по рода си в България и
събра в София всички категории медицински специалисти, ангажирани с лечението на
меланоми - онколози, хирурзи, радиотерапевти, образни диагностици, онкодерматолози,
патохистолози, нуклеарни медици, дерматолози, дерматопатолози, фармацевти,
изследователи, медицински сестри и др.


Всяка година в Европа се диагностицират повече от 100 000 пациенти с меланом, а смъртните
случаи от това заболяване надвишават 20 000 годишно, сочи статистиката. Кожният меланом е
19-то по честота злокачествено заболяване в световен мащаб, като през 2018-та година в света
са диагностицирани 300 000 нови случаи. Немеланомните кожни карциноми са 5-ти в
структурата на злокачествените заболявания, с над 1 000 000 новодиагностицирани през 2018
г. В България кожните карциноми са най-често срещаното злокачествено заболяване, с над
4300 нови случаи на година.


Ето защо искахме да създадем научно пространство, което да обедини специалистите,
отдадени на лечението на малигнения меланом и да подкрепи професионалното партньорство
помежду им, каза д-р Гергана Шаламанова - съпредседател на БАДО. „Мисията, с която е
създадена „Академия Меланом", е да бъде мост към бъдещето в медицината, към новите
методи за лечение и генериране на революционно ново знание в областта, подкрепено от
синергията на интердисциплинарния ни опит", подчерта още д-р Шаламанова. „Искрено
вярваме, че този форум ще подкрепи стремежа за постигане на по-добър контрол и лечение на
кожните злокачествени заболявания в България. Уверен съм, че този път, макар и нелек, е
успешен, когато е споделен", допълни доц. д-р Красимир Киров - съпредседател на БАДО.
На първото събитие на „Академия Меланом" 2019 бяха представени нововъзникващи терапии
и развиващите се стандарти за грижа при лечението на пациенти с кожни тумори,и, сред които

лечение с имунотерапия с PD-антитела, радиотерапия в адювантното лечение на малигнен

меланом, съвременните терапевтични подходи при неоперабилен и метастазирал малигнен

меланом.


Лектори в конференцията са д-р Гергана Шаламанова - началник отделение по онкология към
КОЦ Пловдив, доц. д-р Красимир Киров - началник клиника по дерматология към УСБАЛО-ЕАД
София, проф. Здравка Валерианова (Ръководител Национален Раков Регистър), проф. Мария
Балабанова от Клиниката по кожни и венерически болести в УМБАЛ „Александровска", проф.
Галина Куртева (Клиника по химиотерапия към УСБАЛО-ЕАД София ), д-р Ива Гаврилова
(Клиниката по Онкодерматология към Националния онкологичен медицински център), доц.
Павел Станимиров (Катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия при ФДМ, Медицински
университет - София), проф. Соня Сергиева (СБАЛОЗ - Началник отделение по „Нуклеарна
медицина"), проф. Антония Цоневска (Началник на Клиника по Нуклеарна медицина към
Аджибадем Сити Клиник-Токуда) и много други.


Поздравителни адреси към участниците в първата „Академия Меланом" изпратиха заместникминистърът на образованието Деница Сачева, председателят на НЗОК д-р Дечо Дечев и д-р
Иван Маджаров - председател на УС на Българския лекарски съюз. Конференцията
продължава и днес в Бизнес център Capital Fort в София.