Когато човек не знае добре един език
Секция: Мисли и цитати
14 Февруари 2020 06:10
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Когато човек не знае добре един език

/КРОСС/ Когато човек не знае добре един език, той, вместо да каже това, което мисли, мисли това,което може да каже.

Атанас Далчев