Министър Кирилов: Случаят със съдия Миталов има последици за престижа на съдебната ни система
Секция: Анализи
12 Февруари 2020 13:35
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Министър Кирилов: Случаят със съдия Миталов има последици за престижа на съдебната ни система

/КРОСС/ Въпрос : По-рано днес омбудсманът Диана Ковачева сподели мнението си, че има затвори в страната, като този в Кремиковци , които не подлежат на ремонт и трябва да бъдат затворени. Тя акцентира и върху липсата на добри социални дейности и незадоволителните медицински услуги. Как ще коментирате това?

Данаил Кирилов: За затворите - още не съм го обсъдил със заместник-министъра на правосъдието Николай Проданов. Всеки момент ще влезем в обсъждания и по този въпрос. Но ние имаме решение за пренаселеността на Софийския затвор. Имаме проект по Норвежкия финансов механизъм, който се движи в срок. Включително в последната седмица на януари сключихме договор и с Главна дирекция „Изпълнения на наказанието" за започване на процедури.

Въпрос: Каква е ситуацията със затвора в Кремиковци? Именно за него заговори омбудсманът - че трябва да бъде затворен, защото дори не подлежи и на ремонт.

Данаил Кирилов: Ще представим решение и на този въпрос.

Въпрос: Министър Кирилов, беше ви даден едноседмичен срок, в който да представите конкретни доказателства срещу корумпирания, според САЩ, съдия Андон Миталов. Според вас посочването на името му от американския държавен секретар Майк Помпео е достатъчно, но все пак имате ли нещо друго предвид? За какво говори като цяло тази стъпка на САЩ?

Данаил Кирилов: В предложението, което направих в петък до Съдийската колегия, съм посочил две групи основания, които се касаят за прекратяването на правомощията на съдия Миталов. Едни от тях са за уронване на престижа на съдебната власт. По отношение на изявлението на американския държавен секретар Майк Помпео, фактът е налице. Тоест престижът на български магистрат е уронен, респективно това има последици по отношение на престижа на съдебната система, а и на българската държава в частта върховенство на правото. Уточних и на Съдийската колегия на ВСС. Ако те смятат, че трябва да доказвам изявлението на държавния секретар, ще го направя. Но това вече е общоизвестен публичен факт. По отношение на другата група основания, тези, които касаят образуването, разпределението и движението на частния характер наказателно дело, свързан с искането за промяна на мярката по отношение на г-н Николай Малинов. В днешния ден изисках и получих материалите, с които е разполагал Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. Вчера в края на работния ден те са пристигнали във ВСС, изискани по тяхно искане. В настоящия момент се запознаваме подробно с всички документи във връзка с образуването и разпределението на това дело и с процесуалния му ход. Смятам, че моите твърдения в искането за освобождаване на съдия Миталов са валидни и в настоящия момент и се подкрепят от доказателствата, които получихме от предварителната проверка на Инспектората. На база на тези конкретни документи аз ще посоча трите обстоятелства, които изрично Съдийската колега изисква да бъдат посочени. Фактите, на които се обосновава твърдението за процесуално нарушение по хода на делото, фактите за пренебрегване и заобикаляне на изискването за становище от страна на наблюдаващия прокурор. Включително ще коментираме и съотношението между поисканото от защитата на г-н Малинов и определението за разрешение да пътува за посочения период от време. Тоест съотношението искане за промяна на мярката като цяло и разрешението, което е дадено за напускане на пределите на Република България за конкретно събитие за конкретен период от време.

Въпрос: Започна ли вече попълването на 200-те нови щатни бройки за затворите, което още в края на миналата година Министерският съвет одобри?

Данаил Кирилов: Направили сме и сме съгласували план-график по отношение на бройките и сме задействали съгласувателната процедура с Министерство на финансите, откъдето трябва да получим първото съгласуване на проект на постановление на Министерски съвет.

Източник Агенция Фокус