140 години от рождението на Гоце Делчев
Секция: КУЛТУРА
04 Февруари 2012 08:41
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
140 години от рождението на Гоце Делчев

 

София /КРОСС/ На днешния ден се навършват 140 години от рождението на Гоце Делчев - един от основателите и идеолозите на Вътрешната Македоно-одринска революционна организация.  Делчев е сред най-значимите български революционери, почитан като национален герой в България и в Република Македония.

 

Роден e в Кукуш (днешен Килкис, Гърция) през 1872 година в семейството на Никола и Султана Делчеви. Завършва българска екзархийска прогимназия в родния си град, след което продължава образованието си в Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, където създава таен революционен кръжок заедно с Даме Груев, Гьорче Петров и Борис Сарафов.

 

Учи във Военното училище в София от 1891 година. Включва се в борбата за освобождаването на Македония, като за изграждането на революционна организация използва вече създадената образователна мрежа на Българската екзархия. През есента на 1894 година е назначен за учител в Щип, където става член на Българските македоно-одрински революционни комитети. По-късно поема ръководството на организация. През лятото на 1896 г. участва в Солунския конгрес на ВМОРО и заедно с Гьорче Петров изработва програмата и устава на БМОРК.

 

През есента на 1896  г. става учител в Банско, където се занимава и с организацията на голяма част от комитетите в Пиринския край. След това става представител на организацията в София и участва в заседанията на Върховния македоно-одрински комитет. С помощта на български офицери създава четническия институт на ВМОРО в Княжество България, който подготвя и изпраща четници в Македония. Делчев играе важна роля в снабдяването на организацията с оръжие и финансови средства.

 

През 1902 година когато организацията, вече Тайна македоно-одринска революционна организация, се готви за въстание, Гоце Делчев е на мнение, че тя не е готова за него. Въстанието е отложено за 1903 г. по негово искане, подкрепено от Даме Груев и други революционери.

 

През май 1903 година, на път за среща с водителите на Серски революционен окръг, четата на Гоце Делчев попадна в обкръжение в село Баница (днес Веви, Гърция). Османска военна част блокира селото през нощта на 3 срещу 4 май. Делчев решава да изведе четниците от селото, но опитът е неуспешен. Революционерът е убит при последвалото сражение.

 

Делчев е привърженик на лявото течение в Македоно-одринското освободително движение и има анархо-социалистически и републикански убеждения, които постепенно еволюират. Той не подкрепя решаването на Македонския и Тракийския въпроси чрез непосредствено присъединяване на двете области към Княжество България. Стои зад идеята, че Македония и Одринския вилает трябва да се обособят като самостоятелна автономна единица в Османската империя с равноправие на всички народности живеещи в нея. Като следващ етап той вижда развитието на тази единица, като република в контекста на бъдеща Балканска федерация или конфедерация. В същото време той не изключва и възможността Македоно-Одринска автономна област по примера на Източна Румелия да се присъедини към България. Самият Делчев определя себе си, както и славянското население в Македония и Одринско като българи. Приблизителна характеристика за неговите променящи се политически възгледи, дават следните мисли:

         "Гръцките свещеници и учители са пречка за нас. Дойде време да работим за България, понеже ние всички сме българи. Трябва да работим за България, защото тя ще дойде и ще ни помогне да отхвърлим Турското робство".

            "Другари, не виждате ли, че сега вече не сме роби на разпадащата се турска държава, а сме роби на европейските велики сили, пред които Турция подписа своята пълна капитулация в Берлин. Затова трябва да се борим за автономията на Македония и Одринско, за да ги запазим в тяхната цялост, като един етап за бъдещето им присъединяване към общото Българско отечество”.

         "Ние, българите от Македония и Одринско, не трябва да изпущаме изпредвид, че има и други народности и държави, които са много заинтересовани от разрешението на този въпрос. Една намеса на България ще предизвика намесата и на съседните държави и може да доведе до разпокъсването на Македония. Ето защо народите, населяващи тия две области, трябва сами с общи усилия и жертви да извоюват своята свобода и независимост в границите на една автономна Македоно-Одринска държава, като разчитаме само на материалната и морална подкрепа на България и на Великите сили”.

 

 

Годишнината от рождението на Гоце Делчев ще бъде отбелязана с различни мероприятия в страната. В Благоевград ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на големия български революционер на площад „Македония”. Ритуалът ще се състои в 11 ч. В Благоевградския регионален исторически музей бе открита изложба, посветена на годишнината.