Родители и организации подкрепиха домашното образование
Секция: БЪЛГАРИЯ
15 Януари 2014 12:44
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Родители и организации подкрепиха домашното образование

/КРОСС/ Днес, по време на пресконференция, "Асоциацията за домашно образование", заедно с подкрепата на "Национална мрежа на родителите" и "Асоциация общество и ценности", се обявиха в защита на правото на родителите да изберат образование според собствените си предпочитания и възможности.

Членовете на управителния съвет на "Асоциацията за домашно образование" и нейния председател Петър Порумбачанов представиха ползите от домашното образование и как то се практикува в България и по света. Те споделиха информация, че към момента само чрез сайта на Асоциацията са постъпили данни за над 100 семейства у нас, които се обучават у дома. Според тях броят им надхвърля 400. По-голямата част от тези семейства са високо образовани и използват дистанционни програми на обучение. Някои от децата са търсени от водещи университети. Всички домашни ученици посещават извънкласни занимания, контактуват с други деца, имат достъп до професионалисти, специалисти и педагози в различни области и взаимодействат с широк кръг хора.

Явор Ганчев от "Националната мрежа на родителите" сподели, че международните спогодби и документи, ратифицирани от България, са категорични, че образованието е гражданско право и то не може да подлежи на държавна регулация. Това би трябвало да осигури свобода на родителите да осъществяват образование и извън държавните образователни стандарти.

Според Ганчев упражняването на което и да е било гражданско право не може да бъде счетено за незаконно, а българската образователна система следва да бъде децентрализирана. Той изяви желанието си в България основаването на училище да бъде също толкова лесно, колкото и регистрацията на фирма, а стандартите - да бъдат частни и изготвени от анонимни експерти, за да се постигне реално качество.

На пресконференцията присъства и Златка Маринова, майка на Божидар, който не беше допуснат до олимпиада по информатика поради това, че се образова у дома, извън стандартите на българската образователна система. Тя сподели, че синът й ще продължи да участва в международни състезания, въпреки действията на чиновниците, които се опитват да спрат изявите му в България.