Мобилен пункт за опасни отпадъци в Кремиковци и Нови Искър
Секция: БЪЛГАРИЯ
31 Януари 2014 09:48
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Мобилен пункт за опасни отпадъци в Кремиковци и Нови Искър

/КРОСС/ Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде на разположение днес на жителите на столичните райони Нови Искър и Кремиковци, съобщиха от компанията, която организира разделното събиране на опасни отпадъци в столицата съвместно със Столична община.

От 8.30 до 11.30 ч. пунктът ще бъде разположен пред Районната администрация в Нови Искър.

От 12.30 до 15.30 ч. ще се премести в кв. Ботунец, пред Районна администрация Кремиковци.

Отпадъците, които ще бъдат приемани, са живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите; лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.