Държавата е не само луда, но и глуха
Секция: Интервюта
04 Февруари 2014 09:52
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Държавата е не само луда, но и глуха

/КРОСС/ Валери Стефанов, доктор на филологическите науки и професор по история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски"

- Проф. Стефанов, тези дни по повод предложенията за нов Наказателен кодекс определихте държавата ни, че е „луда в неспособността си да артикулира своите желания". Какво се крие зад тази диагноза ? 
- Ще си послужа с преувеличения, за да стане по-ясно. Дълбинното желание на българската държава е да издевателства над хората, но понеже не може да го каже ясно и гласно, тя се обяснява в любов към „културните ценности". Травматизираното и свенливо желание се крие зад една лицемерна любовна реч.Дълбинното тайно желание на Министерството на културата е да бъде отдел в МВР. Но от години това подривно желание се свени да се разкрие.

Поривът да браниш старите вещи с цената на човешки съдби е форма на болезнен и опасен фетишизъм. В един антиутопичен свят всичко може да бъде разписано като престъпление, включително и фактът, че дишаш. Българската държава, представлявана от определени институции, иска да разпише една огромна полоса от престъпни деяния. Неизвестно защо най-голямото настървение е в областта на културата и културно-историческото наследство. В антиутопичната визия, за която говоря, вероятно ще бъде поставен по един пазач до всяка строшена керемидка само защото е стара и е обявена за „културна ценност". И всички, които не я почитат, ще бъдат вкарвани за дълго в затворите.
В моето разбиране културата е продуктивно човешко действие, а не фаталистично стискане за гушата на нарочени престъпници. Няма истинско творчество без свобода. Няма култура без динамика, пазар, оборот на ценностите. Светът не е нито архив, нито застинал музей, той е открито поле за човешкото любопитство и деятелност. Затова го казвам, макар да знам, че звучи пресилено - луда е държавата, която иска да архивира домовете ни, интересите ни, живота ни. Луда е също така държавата, която се мисли за божествено красива и справедлива, но всъщност е безнадеждно грозна и примитивно озлобена.

- Колекционерите, на чийто съюз сте председател, се надигнаха срещу проекта на нов Наказателен кодекс в частта за културните ценности. Тя пък, от своя страна, стъпва на Закона за културното наследство, който не само от години тормози гилдията, но ето че и разширява сферата си на влияние. Има ли все пак шанс да се измъкнем от този омагьосан кръг?
- През 1927 г. бащата на италианските фашисти Мусолини произнася една забележителна фраза - „Преди да има нужда от култура, човекът чувства потребност от ред". Сегашните писачи на закона сякаш са се водили от подобна максима - да сложим ред, да направим описи, да надзираваме всичко, пък културата ще почака.

Законът за културното наследство може и да е писан с добри намерения, но е сгрешен в много показатели. Десетки пъти сме говорили за неговите недостатъци - терминологични, системни, композиционни и пр. Няма кой да ни чуе. Държавата освен луда е и забележително глуха. Никой не се наема да систематизира и опише последиците - добри или лоши - от този закон. Дали и с колко са се увеличили постъпленията в музеите след влизането му в сила. Дали е намалял или се е увеличил трафикът на културни ценности. Как се развива (ако въобще го има) пазарът на културни ценности. Какъв фактор за културата е страхът. Какъв фактор е репресията.

Поради липсата на подобни анализи законът непрестанно се преправя и донагласява - като скъсана рибарска мрежа. Изоставени сме от разума и закрилата на висшите сили като в един роман на Юрий Тинянов. Там всички войници си мислят, че генералите, царят, Бог бдят над тях. Но не е така - спят генералите, похъркват царят и царицата, дори Бог е задрямал.
В държавата на спящите има само слухтящи.

- Казахте, че сте давали десетки препоръки за поправки в Закона за културното наследство. Кои са най-важните и защо, според вас, след като постоянно се говори за взаимодействие с гражданските организации, се случва така, че те не се вземат предвид?
- Писали сме толкова писма, давали сме най-различни препоръки, участвали сме във всевъзможни комисии и работни групи... Резултатът е нищожен. Сега отново участваме в работна група по промени в Закона за културното наследство. Предполагам какво ще излезе от нея. Комисиите затихват, работните групи се сменят, глупостите остават. Глупостта побеждава всичко, дори и времето.
Основното, за което пледираме, е премахването на излишните рестриктивни режими, активиране на гражданската енергия, въвеждането на ясни критерии по отношение на онези ценности, които държавата иска да пази с цената на всичко.

- Как ще коментирате липсата на реакция от Министерството на културата, докато гилдиите протестират срещу клаузите в проекта на нов НК?
- Проектът на нов Наказателен кодекс в частта за културното наследство казва едно главно нещо - всемогъщата държава и нейните измислени фетиши са всичко, а хората са нищо. Каквото и да говорят интерпретаторите защитници на новия НК, едно е ясно - всичко, което влиза в обхвата „културна ценност" по смисъла и обхвата на чл. 7 от Закона за културното наследство, трябва да бъде понесено към музеи, галерии, библиотеки... за идентификация и регистрация.

Искам да препоръчам на фамозните юристи законоведи да прочетат една книга на френския философ Гастон Башлар - „Поетика на пространството". Там Башлар говори за дома като пространство на интимността, царство на спомените и сантиментите. Таваните, мазетата, скриновете, чекмеджетата... са местата на тайните и бляновете, те формират нашата субективност и интимност. Повикът на родолюбивите български законодатели е - изнесете всичко пред циклопското око на държавата! И го опишете! Това е маниакален призив за строителство на хиляди нови Хеопсови пирамиди. Представете си, че всичко това се случва в Париж или Виена. Как настървено вървят описите на вещите на Пазара на бълхите. Нали сме европейци и все се кълнем в европейските примери и практики!

- Има ли според вас артефакти, които не трябва да остават в частни ръце? И ако да, то къде е границата между едните и другите?
- „Частни ръце", „държавни ръце"? - това са питания от времената на великите плебейски революции. Отговорите от онези времена ги знаем - всичко да отиде в държавата, да стане достояние на народа. Най-добро за артефактите е да бъдат в грижовни и в щедри ръце. Което означава, че за тях ще се полагат истински грижи. И че ще бъдат достъпни за хората, а няма да се спотаяват в хранилищата. Немалка част от колекционерите, които познавам, са щедри хора и са дарители. Никой няма да отнесе колекцията си в отвъдното, ние не сме тракийски царе орфици.

- В края на миналата година подредихте втората колекционерска изложба в НХГ? Кой събра повече публика - „Другият музей" I или II?
- Не мога да кажа с точност. Но при всчики случаи интересът е налице. Ние непрекъснато това повтаряме - готови сме да реализираме най-различни проекти - с общини, с държавни институции, с музеи в страната и в чужбина. Това означава, че културната активност ще има различни субекти, които ще палят огъня на любопитството и порива на знанието.

- Като дългогодишен преподавател сте свидетел на няколко студентски окупации. Бихте ли сравнили днешните със стачките от първите години на демокрацията?
- Предишните стачки сигнализираха, че българското общество и самите хора са докарани до границата на виреене. През 1991 и през 1997 г. социалните системи се взривяваха като дерайлирали цистерни. И колективният гняв дойде да санкционира този взрив, този провал и упадък. После колективният гняв беше реквизиран от пълчищата лакоми приватизатори.

Сегашните окупации са комплексен ефект от политически грешки на управляващите, от медийни манипулации и реваншистки политически машинации. Те са немощно подражание, издържано в стилистиката на раннолевичарската безпардонност. Някой много иска да бъде герой и да „прави история", но в най-добрия случай успява да стане герой на комикс. Подобни хора като окупаторите от онзи ден могат да правят само новини, те не могат да носят вести. Разликата е обяснена през миналия век от Валтер Бенямин - новината е екзистенциално неутрална, тя се взема за сведение, вестта е съдбовна - с нея се живее цял живот. Вестта се носи от маратонеца на предела на живота и смъртта. Вестта се носи от ангела на предела на стария и новия живот.

- Кои са най-драстичните промени у студентите за тези почти 25 години?
- Всяко поколение студенти носи белезите, цветовете на своето време. За съжаление то носи и неговата сивота. Днес времето изглежда много пъстро, динамично, но зоните на сивотата и посредствеността в него са огромни. Тук следва да отчетем и високата скорост, с която расте неграмотността. Книгата и четенето бързо изчезват от хоризонта на индивидуалния човешки опит и последиците от изчезването ще бъдат значими.

Facebook срещу books това е битка, чийто край изглежда предизвестен. Но имам и друг опит със студентите, той не е за пренебрегване - когато видят насреща си истинско интелектуално предизвикателство, те са готови да го следват. Знанието е точно това - форма на предизвикателство, то не е инертна материя, „материал" който трябва да се преподава само защото институцията е пожелала това.

- Вече като че ли свикнахме с всяка поредна кандидатстудентска кампания да констатираме все по-плачевни резултати. Но дали причината е само в учениците? Kак бихте коментирали следния въп­рос от изпитен тест за седми клас: „В коя (точно!) глава от „Немили-недраги" Вазов използва „ретардация"?
- Твърдя го последователно, днешното българско училище е провал в огромната си част. Неговото реформиране е безнадеждно закъсняло. Докато години наред се занимаваха с „оптимизиране" на системата на училищата и с „ревизиране" на учебниците, училището се спомина като „дом на знанието", като институция, излъчваща достолепие и авторитет. Към университетите уверено вървят тълпи от полуграмотни хора. В други времена полуграмотните хора са вървели към други места.
Въпросът от теста е симптом за едно нещо - тестовете са ложето, в което четенето като усложняващ се човешки опит със света колабира. Нека иронично да кажем, че ретардацията е самото забавяне на умовете, тяхната ленивост и немощ.

Интервю на в. "Преса"