90% от българите не знаят каква болест е хепатит С
Секция: Здраве
17 Ноември 2014 14:18
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
90% от българите не знаят каква болест е хепатит С

/КРОСС/ 90% от българите не знаят каква точно болест е хепатит С. Едва 9% от населението е наясно, че хепатит С е болест на черния дроб, а 16% са на мнение, че няма разлика между хепатит С и жълтеница.
Това показват данните на GfK от проведеното през изминалия месец национално представително изследване за хепатит С.
Младите хора (до 35 години) и жителите на по-малките населени места са по-слабо информирани по въпросите за заразяването и превенцията на хепатит С.
Едва 10 % от хората са се изследвали за хепатит С през изминалата година, а 64% никога не са се тествали за заболяването. Половината от тези, които не са се изследвали, заявяват, че биха го направили само ако това е част от пакета със задължителни профилактични изследвания.
Много ниска се оказва информираността на хората относно възможните методи за превенция на хепатит С - 64% смятат, че ако човек спазва добра лична хигиена, това е достатъчно да се предпази от заразяване. В действителност заболяването се предава по кръвен път и превенцията не е свързана с хигиенните навици на хората.
Най-голямо объркване има при въпроса за проявите на симптоми за хепатит С - само 10% от участниците са посочили, че доста често симптоми при заразяване с болестта няма, което е точният отговор. Жълтеница, храносмилателни проблеми и потъмняване на урината са посочени от участниците в проучването като основните признаци, които сигнализират за заразяване с хепатит С.
„Повече държавна финансова подкрепа за болните от хепатит С" - на това единодушно мнение са почти половината от респондентите в проучването на въпроса как държавата и институциите трябва да подпомагат лечението на хората с хепатит С.
При представянето на данните по време на семинара „Социалната значимост на хепатит C", проведен на 14 - 16 ноември във Велинград, Силвана Лесидренска, председател на Сдружение за борба с хепатита „ХепАктив", коментира, че хепатит С ненапразно е наричан „тихият убиец" - той може да уврежда черния дроб на човек години наред, без да предизвика симптоматика, а когато тя се прояви, в много от случаите щетите са непоправими. В България 107 000 души са болни, без да знаят; от тях 95 000 ще развият хронична инфекция, а 25 000 - цироза.
Резултатите от проучването доказват, че обществото ни не знае за тази пандемия, ето защо призивът на пациентските организации и лекарите остава „Изследвайте се!"