Изграждат два нови бежански центъра в Южна България
Секция: БЪЛГАРИЯ
19 Януари 2015 08:59
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Изграждат два нови бежански центъра в Южна България

/КРОСС/Ще бъдат изградени още два бежански центъра в Южна България, каза в интервю за БНТ председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. На хората в тези населени места ще бъде обяснено чрез масивна кампания какви са тези бежанци, от какво бягат, защо, колко са, за да могат местните да са спокойни, добави той.

Според Казаков бежанците трябва да бъдат интегриране не само с настаняване в центровете и с хуманитарни помощи, но трябва да научат и български език, за да могат и да работят.

За 2013-2014 е нямало интеграционна програма и обучение на бежанците на български език, сега сме заложили средства за обучение, открои председателят на Държавната агенция за бежанците. За целта се търсят 25 учители, които да работят с хората в бежанските центрове.

Снимка: Булфото