Съветът по иновации и енергийна ефективност с ново име - Съвет по иновации и развитие на технологиите
Секция: ИКОНОМИКА
04 Февруари 2015 11:52
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Съветът по иновации и енергийна ефективност с ново име - Съвет по иновации и развитие на технологиите

/КРОСС/ Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП, съвместно с Лойдс Регистър, клон ЕМЕА, София, проведе кръгла маса на тема „Стандартът за енергийна ефективност ISO 50001:2011".
Презентация по темата направи Владимир Ненчев, мениджър в Лойдс регистър, съобщава пресцентърът на Българската търговско-промишлена палата.

В дискусията бяха поставени множество въпроси по приложението на стандарта и внедряването на системи за управление на енергията.

Стандарт ISO 50001:2011 засега е доброволен в Република България и е приложим за всяка организация, която желае да си осигури съответствие със заявената от нея енергийна политика и би искала да докаже това на другите. Такова съответствие се потвърждава или чрез самооценка и декларация за съответствие на собствена отговорност, или чрез сертификация на системата за енергийно управление от външна организация.

Преди кръглата маса Съветът по иновации и енергийна ефективност проведе Общо събрание. Йосиф Аврамов, съпредседател на съвета, направи преглед на инициативите и резултатите от дейността през 2014 година.

Приет бе конкретен план за първото полугодие на тази година, както и насоки за цялата 2015 г. - открити за допълване с предложения.

Променено бе името на съвета - на Съвет по иновации и развитие на технологиите (СИРТ ).

Направени бяха и някои промени в бюрото на съвета. Запазиха своите позиции: Йосиф Аврамов, съпредседател, и членовете: проф. Костадин Костадинов, Петър Кънев, проф. Румен Николов, проф.Иван Кралов и проф. Христо Христов.

За нови членове на бюрото бяха избрани: акад. Никола Съботинов - съпредседател, Мария Стефанова - изпълнителен секретар, и Георги Гушлеков.

Определено бе при възникване на неотложни ангажименти Николай Минков да замества Цоло Вутов, а доц. Георги Райчевски да замества проф. Костадин Костадинов, назначен от м. ноември 2014 г. за зам.-министър на образованието и науката.