Френският институт отказва информация за финансирането на българска НПО
Секция: БЪЛГАРИЯ
14 Юли 2015 14:35
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Френският институт отказва информация за финансирането на българска НПО

/КРОСС/ От есента на 2014 г. до края на юни т.г. политологът Иво Инджов е отправил шест запитвания до Френския институт с молба да му бъде предоставена информация за подкрепата, осигурена на Сдружение „Дете и пространство" с председател на УС д-р Любомир Жупунов за негови проекти, но не е получил исканите данни. „Като гражданин, проявявам интерес към процеса на деинституционализация на грижите за децата в България, в който водеща роля играят различни НПО, а „Дете и пространство" е една от най-активните. Деинституционализацията се изразява в закриване на социалните домове от соцтип и преместване на децата от тях в новите „центрове", настаняване при приемни родители и др. Процесът е закъснял, необратим и струва много пари, които се усвояват от НПО и фирми". Инджов се интересува по-конкретно от приноса - финансов, материален или друг на Френския институт, за осъществяването на проектите на сдружението „Да растеш без родители" и „Детето и неговите симптоми" в периода 1998-2009 година. Той е учуден от мълчанието на французите - „Все пак става въпрос за публични разходи на френска държавна институция, които не би трябвало да са класифицирана информация - например за дислокацията на френския ядрен потенциал или необяснимите действия на „френски командоси" в България преди две години".

В България информация за финансиране на НПО от държавата или с евросредства може да бъде получена при далеч по-облекчен режим, без на заявителя да му се налага да излага каквито и да е било причини и аргументи. По закон гражданите имат право „да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти", припомня политологът.

„Информацията, която изисквате, е от финансов характер, не е публична и за целта трябва да се обърнете с официално писмо до директора на Френския институт в България, г-н Гийом Робер, в което да изложите ясните причини и аргументи въз основа на които желаете да получите необходимата Ви информация", гласи единственият отговор на писмата му, изпратен от служителка на Френския институт. Според мейла, изпратен на 16.03.2015 г., въпросната информация е вече архивирана и изпратена във Франция. Инджов три пъти настоява за отговор лично от г-н Робер, още повече че не поучава такъв и от самото сдружение „Дете и пространство".

„Мълчанието на Френския институт е странно и до днес, 14 юли, денят на Френската революция, поставила началото на идеалите за свобода, братство и равенство, вкл. правото на индивида да разпространява, а следователно и да получава свободно информация", казва политологът. Според него „секретността" в действията на Френския институт контрастира с активната позиция на френските дипломати в България за прозрачност в действията на властите. „В този контекст ще припомня конкретно призивите лично на посланик Ксавие Лапер дьо Кабан за реформиране на съдебната система на България, вкл. неговите констатации за наличие на „гнили ябълки" в нея".