Към кого да се обърнем при съмнения за деца в риск
Секция: БЪЛГАРИЯ
22 Юли 2015 12:35
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Към кого да се обърнем при съмнения за деца в риск

/КРОСС/По повод зачестилите случаи на насилие над деца и постъпилите въпроси към Секретариата на Национална мрежа за децата, позицията на организацията е, че насилието ражда насилие и не трябва да бъде толерирано под никаква форма!

Всички ние като професионалисти, родители и граждани имаме отговорност да сигнализираме, ако се съмняваме за насилие или неглижиране на дете.

Ето телефоните, на които може да се обадите, за да споделите своите опасения за деца в риск, да потърсите помощ или информация:

• Отделите за закрила на детето по региони;

• Националната телефонна линия за деца 116 111, която работи по всяко време на денонощието, без почивен ден;

• На телефон 080013322 може да се потърси помощ при проблеми на децата с наркотиците;

• На телефон 124 123 може да получите съвет за решаване на проблеми, свързани с използването на интернет от деца;

• На безплатна линия 116 000 може да подадете сигнал за изчезнало дете.

Национална мрежа за децата призовава всички институции и организации, които предоставят услуги за деца, да приемат и спазват Етичния кодекс за работа с деца и да извършват действия само в най-добър интерес на детето.