Инвестбанк и Лев Инс – с интерес към ТБ „Виктория”
Секция: ИКОНОМИКА
05 Февруари 2016 20:14
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Инвестбанк и Лев Инс – с интерес към ТБ „Виктория”

/КРОСС/ „Лев Инс" и Инвестбанк са заявили интерес към ТБ „Виктория", твърди „24 часа". Писмата за намерения са били подадени в централната банка дни преди да изтече срокът за това. Двете компании искат извършването на независима оценка на банката. Запознати прогнозираха, че срокът за приемане на оферти най-вероятно ще бъде удължен до появата на подходящи кандидати.

От Инвестбанк неофициално коментираха, че все още става дума за проявен интерес за евентуално банково консолидиране. Ако показателите на обявения за продажба трезор са добри, едва тогава може да се прояви сериозен интерес за сливане на Инвестбанк с ТБ „Виктория". На този етап обаче, все още няма информация и УС дори не е обсъждал подобен ход.

Синдиците на КТБ започнаха процедура по продажбата на 100% от капитала на ТБ "Виктория" на 7 декември 2015 г., след като получиха съгласие на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. В офертата за продажба, освен активите на банката, са включени и всички вземания на КТБ към бившата и дъщерна банка.

Последните данни на БНБ показват, че ТБ „Виктория" е една от малките банки с активи към септември 2015 г. - 171,22 млн. лева. Собственият капитал на банката е 12,7 млн. лева. Особеното при нея е, че тя се води собственост на обявената в несъстоятелност КТБ. Тя дължи над 150 млн. лв. на затворената КТБ. Банкови експерти смятат, че целта на продажбата най-вероятно е по- бързо да се върне рефинансирането, което ТБ „Виктория" е получила от КТБ.