Мая Манолова и Момчил Неков дебатират закон за доброволчеството
Секция: БЪЛГАРИЯ
01 Ноември 2016 12:24
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Мая Манолова и Момчил Неков дебатират закон за доброволчеството

/КРОСС/ Мая Манолова и евродепутатът Момчил Неков обединяват своите усилия и експертиза, за да бъде създаден дълго чакания законопроект за доброволчеството в България, стана ясно от тяхна съвместна среща, провела се на 31 октомври при омбудсмана.

Манолова и Неков проведоха работна среща по темата съвместно с КНСБ, Национално представителство на студентските съвети, БЧК, Национален алианс за работа с доброволци, Национален младежки форум, Организация на българските скаути, Български център за нестопанско право, „Каритас", Сдружение "Младежки глас" и Holiday Heroes . Омбудсманът и евродепутатат им представиха своите проекти и идеи в търсене на добри практики и експертност, за да се създаде един наистина качествен и работещ законопроект, стимулиращ и подкрепящ доброволчеството в България.

Към момента у нас липсва единна формулировка на понятието доброволец, както и правна рамка, регулираща процеса на доброволческата дейност, включително институционални механизми за извършването й.
Момчил Неков, който е един от най-младите депутати в Европейския парламент, доразвива с предлагания от него законопроект нормативната основа за насърчаване и подпомагане на младежкото доброволчество. Една от идеите му е то да се зачита за трудов стаж, а участието в доброволчески мисии да носи точки при кандидатсване в университет. „Смятам, че такъв закон несъмнено би допринесъл за създаване на благоприятна среда за осъществяване на доброволчески дейности, за повишаване на тяхното качество и за отдаване на дължимото им признание. Осигуряването на подходяща законодателна рамка и на национални стратегии за насърчаване на доброволческите дейности ще спомогне както за признаването на значимостта на тази дейност като израз на гражданско участие, така и за регламентирането на неговите икономически и социални измерения. Искам да обърна внимание и на икономическите ползи от доброволческия труд. Чрез него се създава около 3% от БВП на ЕС, а всяко евро, инвестирано в развитие на доброволчеството, връща 5 евро в националните бюджети", заяви миналата седмица Неков в изказване пред ЕП. Евродепутатът от левицата работи активно за създаването на такъв закон и заради радващия се на огромен доброволчески интерес проект на НЕЕК ЮНЕСКО България „Приятели на българските съкровища 2016 - 2020", с който е активно ангажиран.

Представителите на синдикатите и неправителствените организации споделиха своя дългогодишен опит в работата с доброволци и изработване на качествен Закон за доброволчеството. Дебатите бяха съсредоточени главно върху правата на доброволеца и социалните придобивки, които той би могъл да ползва. Момчил Неков акцентира върху младежкото доброволчество като форма на приобщаване към социални каузи, гражданска активност и неформално учене.

Омбудсманът Мая Манолова, Момчил Неков и представителите на КНСБ, Национално представителство на студентските съвети, БЧК, Национален алианс за работа с доброволци, Национален младежки форум, Организация на българските скаути, Български център за нестопанско право, „Каритас", Сдружение "Младежки глас" и Holiday Heroes се обединиха около заключението че в най-кратки срокове трябва да има приет Закон за доброволчеството, който да поощрява и насърчава и желаещите да бъдат доброволци, и организациите, работещи с тях.