НСИ: 11% по-висок износ за ЕС от януари до август
Секция: ИКОНОМИКА
09 Ноември 2017 13:08
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
НСИ: 11% по-висок износ за ЕС от януари до август

/КРОСС/ През периода януари - август 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 11.0% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 22 401.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.9% от износа за държавите - членки на ЕС.

През август 2017 г. износът за ЕС нараства с 9.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 932.9 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти" (32.0%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (29.2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (13.1%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (10.3%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - август 2017 г. се увеличава с 10.9% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 24 193.4 млн. лв. по цени CIF (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През август 2017 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 12.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 129.3 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (53.0%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти" (34.1%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (3.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 791.8 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 632.9 млн. лева.