Съдиите и прокурорите ще се пенсионират само когато остареят
Секция: Анализи
04 Ноември 2019 10:38
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Съдиите и прокурорите ще се пенсионират само когато остареят

/КРОСС/ Да отпадне възможността съдиите, прокурорите и следователите да се пенсионират само въз основа на това, че са натрупали 35 г. стаж в системата без изискване за възраст.

Това е записано в проект за промени в Кодекса за социално осигуряване в рамките на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Причината е, че за всички останали граждани има изискване пенсионирането за става едва при настъпване на осигурителния риск "старост" (и при услови, че лицето има определения от закона осигурителен стаж), но не и преди това.

Представителите на съдебната власт остават единственото съсловие с възможност да се пенсионират без да им се поставя условие за достигане на определена възраст.

За военните и полицаите изискването за минимална възраст за пенсия беше въведено от 1 януари 2016 г. с двугодишен гратисен период.

За съдиите, прокурорите и следователите с 35 г. общ юридически стаж, от който две трети - в системата на съдебната власт, възможността за предсрочно пенсиониране според сегашните текстове, приети през 2018 г., е до 31 декември 2020 г.

Сега вносителят - Министерският съвет, предлага тази привилегия да отпадне, за да няма предпоставки за неравнопоставенот между отделните групи осигурени. .

Предложението за отмяна е мотивирано и с ежегодните препоръки на Съвета на Европейския съюз за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране. Във връзка с това с пенсионната реформа през 2015 г. в КСО е въведена възраст за пенсиониране за всички лица без изключение, се напомня в мотивите.

В общия случай работещите в най-масовата трета категория труд догодина ще се пенсионират по-късно, отколкото през тази - при условие, че са навършили 64 г и 3 м. възраст с 38 г. и 10 м. стаж за мъжете и съответно 61 г. и 6 м. възраст и 35 г. и 10 м стаж за жените.

За работещите в силовите ведомства (полицаи, военни, служители в затворите, съдебната охрана, разузнаването, ДАНС, НСО и др.) изискването за навършени години се увеличава с 2 месеца до 53 г. и 6 м., а за стаж в системата остава непроменено.

Засегнатите от изменението представители на съдебната власт ще могат да се възползват от привилегията, ако подадат заявления за пенсиониране преди влизането на изменението в сила. Специален текст предвижда постъпилите дотогава заявления да се разглеждат по досегашния ред.

Предстои предложението на Министерския съвет да бъде обсъдено в Народното събрание. Ако бъде прието, то ще влезе в сила от 1 януари 2020 г.