За 21-ва поредна година България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи
Секция: Технологии
13 Ноември 2019 14:33
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
 За 21-ва поредна година България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи

/КРОСС/ За 21-ва поредна година днес България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) в София хотел Балкан.

Престижното събитие беше официално открито от Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Мария Габриел, еврокомисар "Иновации и младеж" в Европейската комисия, Джъстин П. Фридман, заместник-посланик на САЩ в България, Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите и Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България – водещата компания в сферата на ГИС у нас и официален организатор на форума в страната.

В рамките на официалното откриване министър Желязков подчерта ключовата роля на Географските информационни системи за развитието на различни сектори на икономиката.

„В наши дни не можем дори и да си представим какъв би бил животът без географските информационни системи. Те са не просто приложения, но и инструмент за взимане на информирани, отговорни и важни политически решения на държавно и местно ниво.“ каза министър Желязков. Той също така припомни, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията през тази година завърши голям ГИС проект „Единна информационна точка“, където са събрани огромни масиви от данни за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура на страната, което подпомага не само поефективното планиране, но и по-доброто управление на обществените ресурси.

„Предизвикателствата пред околната среда са изключително големи и именно ГИС се явява основна и необходима ИТ платформа“, коментира заместникминистър Живков в рамките на официалното откриване. МОСВ е сред първите институции в България, които са внедрили Географски информационни системи в практиката си.

ГИС технологии се използват за създаване на информационна система за защитените територии НАТУРА 2000 в страната, както и за управление на водните ресурси, за нуждите на природните и националните паркове, борбата с наводненията и други, отбеляза заместник-министър Живков.

В момента Министерството на околната среда и водите разработва проект за управление на водите на река Искър в реално време, който се явява пъpвa фaзa нa Haциoнaлнaтa cиcтeмa зa yпpaвлeниe нa вoдитe в peaлнo вpeмe в Бългapия, подчерта той.

Световният ГИС Ден продължи с пленарна сесия, в рамките на която Адриано Баптиста, директор „Операции“ в Сателитния център на Европейския съюз и Франциско Нобре, заместник-председател на Европейската асоциация на спешните повиквания (112) споделиха своя международен опит и демонстрираха иновативни ГИС приложения на двете организации за анализ, планиране и взимане на информирани решения за нуждите на сигурност, управление при кризи, търсене и спасяване, спешни повиквания 112 и правоприлагане.

Световният ГИС Ден продължава със семинарната част, където ще бъдат представени ГИС проекти, изпълнявани в различни сфери през последната година в България.

Основен акцент в тази част от програмата ще бъде участието на Златина Николова, началник отдел „Широколентови технологии и приложения“ и Даниела Пешева, и.д. директор на дирекция „Информационни технологии” в МТИТС, които ще демонстрират на живо ГИС базираната платформа „Единна информационна точка“.

Илияна Тодорова, директор дирекция „Управление на водите“ в МОСВ ще покаже изпълнявания в момента проект за изграждане на Информационна система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална Система за Управление на Водите в Реално Време (НСУВРВ).

В сферата на сигурността, Младен Петров, директор на дирекция КИС в Министерството на вътрешните работи ще представи използваните от ведомството съвременни ГИС приложения за наблюдение, анализ и управление в реално време в полза на обществото.

Друг основен акцент в програмата ще бъде прилагането на ГИС за справяне с предизвикателствата пред местното самоуправление и териториално планиране, където участие ще вземат Таня Христова, кмет на Община Габрово, както и представители на Визия за София.

По-късно днес, oт 18:30 часа в зала „Роял” на София хотел Балкан на тържествена церемония ще бъдат връчени годишните награди за специални постижения в областта на Географските информационни системи. Номинираните ще се борят в общо четири категории – „Държавна администрация“, „Местно самоуправление“, „Частен сектор“ и „Наука и образование“.

В рамките на церемонията по награждаване ще бъдат връчени и отличията в Националния конкурс за карти „Истории, проекти и мечти върху карта“.

Световен ГИС Ден 2019 се провежда с официалното партньорство и подкрепа на рекордните 47 организации, сред които: Софийски университет "Св. Кл. Охридски";

Българска асоциация на софтуерните компании;

Американска търговска камара в България;

Национално сдружение на общините в Република България;

Фондация за реформа в местното самоуправление;

Български съвет за устойчиво развитие;

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България;

Съюз на архитектите в България, Съюз на урбанистите в България;

Камара на строителите в България;

Българска асоциация по водите;

АФСЕА България;

Асоциация на полицейските началници;

Българска търговско-промишлена палата;

Атлантически клуб в България;

Дигитална национална коалиция;

Move.bg;

Българска картографска асоциация;

Българска академия на науките;

Университет по архитектура, строителство и геодезия;

Минногеоложки университет;

Лесотехнически университет;

Общество за съхраняване на природата и културното наследство с ГИС – клон България;

Зелени Балкани;

Българско географско дружество;

Географ БГ;

Български червен кръст;

Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия;

Българска минно-геоложка камара;

Българска асоциация природен газ;

Институт за пътна безопасност;

Сдружение за електронни комуникации;

Българска Асоциация на кабелните и комуникационните оператори,

Българска асоциация за геопространствени информационни системи;

БТВ Медиа Груп;

National Geographic Bulgaria;

Градът Медиа Груп;

CIO

Computerworld;

Esri;

Географика;

Стемо;

САП;

HERE;

Сиела-Норма;

ДЖИСолюшънс и Агора 66.