Отбелязваме Световния ден на толерантността
Секция: СВЯТ
16 Ноември 2019 11:15
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Отбелязваме Световния ден на толерантността

/КРОСС/ На днешната дата отбелязваме Световния ден на толерантността.

През 1996 година Общото събрание на ООН призовава страните-членки да почитат датата като ден на разбирателството между народите. На 16 ноември е приета Декларация за принципите на толерантността - уважение, приемане и разбиране на многообразието от култури в нашия свят, на различните форми на самоизява и проява на личната индивидуалност.

В повечето случаи се има предвид толерантност към хора от друга култура, етнос и религия. Но също така и толерантност между мъже и жени, между млади и по-възрастни, между богати и бедни, към хора с различна сексуална ориентация, а също и към хора, страдащи от различни болести. Някои от основните принципи на толерантността са разбиране, уважение, отговорност, тактичност, свобода и т.н.

Толерантността е добродетел, която помага за достигането на разбирателство и замяната на войната с мира. Тя помага на обществата да преодолеят предразсъдъците и негативните стереотипи. Средство е за борба с омразата и разделението между "ние" и "те". Всеки човек притежава изконно право да бъде уважаван и ценен, независимо от особеностите, които го отличават от другите хора. Многообразието в света трябва да се приема като богатство, не като проблем. Толерантността е условие за демокрация и устойчиво развитие.