Марияна Николова: Индия е приоритетен партньор за България в Азиатско-тихоокеанския регион
Секция: ПОЛИТИКА
20 Ноември 2019 17:14
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Марияна Николова: Индия е приоритетен партньор за България в Азиатско-тихоокеанския регион

/КРОСС/ „Новите световни икономически тенденции, иновации и възможности налагат да търсим сътрудничество в съвършено нови сектори“, заяви заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова на откриващата сесия на международния бизнес форум „Индия-Европа 29“, който се провежда в индийската столица Делхи.

Във фокуса на форума са изкуственият интелект, информационните технологии и стартъпи, възобновяемите енергийни източници, интелигентните градове и чистите технологии. Вицепремиерът Марияна Николова отбеляза, че Петото издание на инициативата търси отговор на новите предизвикателства като спомага за изграждането на нови партньорства.

„Можем да съсредоточим усилията си върху ускоряването на търговията и инвестициите в сфери като биотехнологиите, хранителната промишленост, зърнените култури, транспортното оборудване, машини и съоръжения“, изтъкна вицепремиерът.

Пред форума министърът на търговията, индустрията и железниците на Република Индия Пиуш Гоял обърна специално внимание на България като акцентира върху дългогодишните близки българо-индийски отношения и насърчи бизнеса да оцени добрите възможности за инвестиции у нас.

По-късно българският вицепремиер Николова проведе среща с индийския министър на външните работи д-р Субрахманям Джаишанкар.

По време на разговорите тя посочи, че Индия е приоритетен партньор за България в Азиатско-тихоокеанския регион.

Николова подчерта пред Джаишанкар, че разширяването на договорноправната основа на двустранното сътрудничество е от важно значение.

В тази връзка вицепремиерът каза, че българската страна работи за окончателното съгласуване и подписване на Спогодбата за морско търговско корабоплаване.

Д-р Джаишанкар заяви, че отличните взаимоотношения са добра предпоставка за надграждането на съществуващите икономически и търговски връзки. Той изрази желанието на Индия освен в традиционните сфери на интерес, да задълбочи партньорството си с България и в нови области като обучителни обмени на млади хора, информационни технологии, чиста енергия и рециклиране.  

Българският заместник министър-председател Марияна Николова проведе среща и с министъра на туризма и културата Прахлад Сингх Пател, с когото обсъдиха предприетите действия, свързани с подписания миналата година Меморандум за разбирателство в сферата на туризма.

Министър Пател акцентира, че Индия цени контактите с България, тъй като се основават на културно-исторически традиции, изпреварили дипломатическите.

Той отбеляза, че е създадена работна група, която е ангажирана с изработването на пътна карта за изпълнение на Меморандума.