Спестяванията в банките скочиха с 380 млн. лв. за месец
Секция: ИКОНОМИКА
26 Март 2020 08:24
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Спестяванията в банките скочиха с 380 млн. лв. за месец

/КРОСС/ Спестяванията на домакинствата се увеличават с 380 млн. лв. през февруари тази година. В първия месец на 2020 г. депозитите на гражданите се равняват на 55.761 млрд. лв., а през февруари те скачат на 56.141 млрд. лв., показва паричната статистика на Българската народна банка (БНБ).

Ръстът потвърждава продължаващата от миналата година тенденция за увеличаване на спестяванията на гражданите. На годишна база е налице ръст от 7.9%. Спрямо последните месеци на 2019 г. обаче това увеличение е по-малко. Разликата може да се обясни с харченето за подаръци

по коледните празници. В последното тримесечие на 2019 г. депозитите растат с над 400 млн. лв., като в периода ноември-декември те са нагоре с повече от 970 млн. лв. След това обаче техният ръст рязко спада на 116 млн. лв. през януари, причина за което е възстановяването от харченето.

В първите месеци на новата година не се наблюдава съществена разлика при кредитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД). През февруари те са 24.235 млрд. лв., или със 166 млн. лв. повече спрямо януари 2020 г. За година заемите растат с 10.5%. В края на февруари 2020 г. ипотеките са 10.932 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 15.1%

Потребителските кредити възлизат на 11.505 млрд. лв. и се увеличават с 11.5% спрямо февруари 2019 г. На годишна база другите кредити намаляват с 34.8%, като достигат 515.2 млн. лева.

Депозитите на неправителствения сектор са 84.823 млрд. лв., като годишното им увеличение е 7.7%. Депозитите на нефинансовите предприятия са 25.840 млрд. лв., а на финансовите намаляват с 14.5%, като достигат 2.841 млрд. лв. Кредитите на неправителствения сектор са 63.276 млрд. лв. при 62.879 млрд. лв. към януари 2020 г. „Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции, чийто обем за последната година е 505.9 млн. лв.", обясняват от БНБ. Заетите средства от нефинансови предприятия са 34.893 млрд. лв., а от финансови - 4.148 млрд. лв.