Плащаме глобите на пътя вече и с дебитна карта
Секция: Автомобили
22 Май 2020 16:37
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Плащаме глобите на пътя вече и с дебитна карта

/КРОСС/ МВР предлага промени в закона, с които глобите да станат неизбежни. Акт за нарушение и наказателното постановление ще бъдат в един документ- фиш за по-бързи и неизбежни санкции. Хартиеният контролен талон отпада и става електронен, съобщи "24 часа".

Този нов фиш ще може да се обжалва в 14-дневен срок. Ще се въведе система за насърчаване на добросъвестните платци с регистрирани нарушения и възможност за плащане на 70% от глобата до 14 дни. След изтичане на този срок се предвижда 1 месец, в който санкцията трябва да се заплати в пълен размер. Ако в този период не се събере наложената глоба, тя ще бъде изпращана в НАП за принудително събиране.

Предвижда се и връчване на издадените административни санкции да може да става при осъществяване на административно обслужване от МВР - например при изваждане или подновяване на лични документи, регистрация на МПС и др. На интернет портала на МВР ще се създаде и възможност всеки гражданин доброволно да регистрира свой електронен адрес, на който издадените административни санкции да бъдат изпращани.

В случай, че нарушителят не може да бъде открит, съобщаването може да стане чрез поставяне на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната териториална структура, на която е установено нарушението за срок от минимум 7 дни. След изтичането на този срок фишът се смята за връчен. Досега това не беше възможно.

Предвидени са административни облекчения за гражданите и юридическите лица при заплащането на наложените глоби. Това ще става както на гише, така и чрез банкова карта, по банков път или по интернет или с друг електронен платежен инструмент. На портала на МВР за електронни услуги ще се създаде възможност за заплащане на наложени санкции чрез интернет банкиране или с кредитна/дебитна карта.

Отпада задължението за водачите винаги да носят талона в себе си, а само свидетелството си за управление.