ВМРО настоя: Безплатна детска градина за всички деца
Секция: ПОЛИТИКА
02 Юли 2020 15:20
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
 ВМРО настоя: Безплатна детска градина за всички деца

/КРОСС/ Въвеждането на задължителна детска градина от 4-годишна възраст не трябва да става за сметка на допълнителна социална помощ за определени групи деца. Това поставя в неравностойно положение работещите родители и опорочава идеята на ВМРО за задължителна безплатна градина за всички българчета, която е още от 2015 г., заявяват в своя позиция от партията.

Реакцията на депутатите от ВМРО идва в отговор на готвени промени в Закона за предучилищното и училищно образование.

Според текстовете "държавата подпомага заплащането на такси за ползване детски градини, дължими от родителите, които получават социални помощи и/или месечни семейни помощи за деца по реда на Закона за социално подпомагане или Закона за семейни помощи за деца".

"Това е дискриминационно и реално ощетява онези семейства, които работят и съвестно плащат данъците, които от своя страна се вливат в бюджета на страната. Според същите тези промени опростените такси ще идват именно от там: "средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за ползване на детски градини се предоставят по бюджета на съответната община". По този начин от една страна държавата плаща помощи по силата на ЗСП и ЗСПД (много вероятно и въз основа на други критерии) и в същото време поема и таксите за задължителното посещаване на детска градина.

Нека припомним обаче, че изпращането на децата от 4-годишна възраст на предучилищно обучение е задължение на всички родители без оглед на социалния статус. В същото време едните ще заплащат такса, а другите, които вече са прикачени към социалната система като ползватели на различен вид социални плащания, са освободени от това задължение. По този начин освен чисто дискриминационния елемент се припокриват няколко финансови потока от държавния бюджет към определени групи хора. Това е втора, трета, а понякога и пета социална помощ за определени семейства", настояват воеводите.

"Категорично се възпротивяваме на това и продължаваме да настояваме за напълно безплатни детски градини за всички деца. Ако това не е възможно в рамките на настоящия бюджет, то нека поне за тази учебна година да бъде прието нашето предложение за безплатна градина да се постави критерий средната работна заплата за страната. Тя към момента е около 1200 лв. Така при двама работещи родители това означава 2400 лв., разделени на 4-членно семейство, границата за 2020 г. трябва да стане минимален доход от 600 лв. на член от семейството за безплатна детска градина. А от 2021 г. определено трябва да изработи модел на напълно заплащане на таксите на всички деца от страна на държавата", заявяват още от ВМРО.