ВАП: Кметът на Дупница е извършил престъпление по служба, свързано с боклука под АМ "Струма"
Секция: БЪЛГАРИЯ
16 Юли 2020 10:45
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
ВАП: Кметът на Дупница е извършил престъпление по служба, свързано с боклука под АМ "Струма" Според ВАП той е задължен да регламентира изхвърлянето на отпадъци, а не го е направил, заради което е сезирана ВКП

/КРОСС/ Върховна административна прокуратура сезира Върховна касационна прокуратура с оглед констатирани данни за извършено престъпление по служба или друго престъпление, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на магистрала „Струма“ в гр. Дупница.

Според ВАП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа. Задълженията на кмета на общината по ЗУО не са изпълнени изцяло или отчасти и това е продължило съответен период от време при натрупване на отпадъците, сочат от прокуратурата.

От там добавят, че обстоятелството, че са наложени санкции и са образувани административни производства за отнемане на лиценз на дружеството „Феникс-Дупница“ ООД, че е предписано на „Балканфарма-Дупница“ АД да предприеме действия за почистване на отпадъци, не елиминира отговорността на кмета.

Струването на отпадъци по мостан на АМ "Струма" беше преустановено след извършени проверки. По случая е образувано и досъдебно производство, наложени са административни наказания, предприети са принудителни административни мерки.

По-късно, след постъпили нови материали е извършена допълнителна проверка. Тогава ВАП попита какви действия е предприела и продължила да изпълнява АПИ и другите компетентни институции за преустановяваване на нарушението. В доклад от АПИ се сочи, че около моста на автомагистрала “Струма” все още има неотстранени отпадъци, попадащи в общинска територия. Отразено е също така, че те се ползват от “Феникс-Дупница-ООД”, което дружество не е премахнало отпадъците, за което има наложени административни наказания.

До кмета на общината е изпратено писмо от МОСВ за почистване на терена. В своя доклад, кметът на община Дупница твърди, че за отпадъците носи отговорност само дружеството, поради което той е счел, че единствено дава съгласие за достъп до имота на 22.05.2020г. От ВАП обаче считат, че задълженията на кмета на общината по ЗУО не са изпълнени изцяло или отчасти.