Който зад гърба ме клевети
Секция: Мисли и цитати
16 Септември 2020 06:17
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
 Който зад гърба ме клевети

/КРОСС/ Който зад гърба ме клевети, той се бои от мене, а който в очите ме хвали, той ме презира. -

Китайска мъдрост