ЕвропейскаТА комисия за пътувания (ETC) и MINDHAUS обединяват усилия за оценка на наГЛАСИТЕ за вътрешни и вътрешно-европейски пътувания
Секция: Автомобили
18 Септември 2020 13:39
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
ЕвропейскаТА комисия за пътувания (ETC) и MINDHAUS обединяват усилия за оценка на наГЛАСИТЕ за вътрешни и вътрешно-европейски пътувания

/КРОСС/ За да може да се изследва по-добре и да се намери отговор на въздействието на пандемията COVID-19 върху пътуванията в Европа, Европейската комисия за пътувания (ETC) и MINDHAUS стартират изследователски проект за наблюдение на нагласите за вътрешни и вътрешно-европейски пътувания. Той ще включва провеждането на задълбочени проучвания на пазара и дефиниране на поведението на потребителите.
Сигуацията в условия на COVID-19 и рестрикциите за пътуване, с цел ограничаване разпространението на вируса, оказаха сериозно въздействие върху европейския туристически сектор. Мащабът на тази криза е безпрецедентен и въздействието й се усеща във всички европейски държави, като пристигащите посетители в Европа се очаква да спаднат с 54% през 2020 г. Европейските държави вече облекчиха някои от ограниченията и докато все още е налице ситуация на пандемия, разбирането на нагласите за вътрешни и вътрешнорегионални пътувания е от решаващо значение за ефективната подкрепа на европейските дестинации в усилията им за устойчиво и дългосрочно възстановяване.
Проектът ще се фокусира върху мониторинг на нагласите, мотивацията и поведението на хората за осъществяване на вътрешни и вътрешно-европейски пътувания въз основа на количествено проучване на десет големи европейски пазари, а именно Германия, Обединеното кралство, Франция, Холандия, Италия, Белгия, Швейцария, Испания, Полша и Австрия. Основните изводи и препоръки за отделните дестинации и държавните администрации, отговарящи за туризма, ще бъдат публикувани в шест месечни доклада. Първият доклад ще бъде изготвен през септември 2020 г.
Едуардо Сантандер, изпълнителен директор на Европейската комисия за пътувания (ETC), коментира старта на проекта: „Сега е решаващ момент да следим отблизо промените и тенденциите в нагласите за пътуване в Европа, за да помогнем на европейските дестинации да разработят своите стратегии за възстановяване. Радваме се да стартираме този проект с MINDHAUS, агенцията за туристически маркетинг, която ще се превърне в основен анализатор на тенденциите в европейския туристически сектор през следващите месеци."
Теофилос Кирацулис, управител на MINDHAUS, заяви: „За нас е чест и признание да работим с Европейската комисия за пътувания (ETC) и да подкрепяме европейските дестинации и туристическия сектор, за да разберем по-добре „новото нормално" и да намерим правилните ориентири към възстановяване през тези много бурни времена. "
След разглеждане на различни предложения, ETC избра MINDHAUS да реализира този проект, като взе предвид обширният опит на агенцията в проучванията на пазара и маркетинговите стратегии. Този проект е съфинансиран от Европейския съюз в подкрепа на възстановяването на туризма в Европа.