Монделийз България е носител на Отличителния знак за значими постижения и политики за равнопоставеност на половете
Секция: БЪЛГАРИЯ
24 Септември 2020 10:37
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Монделийз България е носител на Отличителния знак за значими постижения и политики за равнопоставеност на половете

/КРОСС/ Монделийз България получи награда за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете в категория „Стопански и нестопански организации". Отличителният знак е създаден и се връчва от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации и обществени организации и институци. Плакетът представлява морална награда, символ на престиж и стимул за институциите и организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички.

В Монделийз България вярват, че с по-високата ангажираност на служителите, равноспоставеността между мъжете и жените, приобщаването на различните води до повече креативност, иновации и повишава репутацията и марката на компанията. С опита, който компанията има, е убедена, че следващото поколение служители се интересуват и насочват към тези компании, които прилагат политики, стандарти и инициативи, подпомагащи равноправенството на мъжете и жените. Полученото отличие е поредното доказателство, че Монделийз отговаря на изискванията и философията на младото поколение в тази посока и е сред желаните компании за работа в България.

„Отличителният знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете, връчен ни от Министерството на труда и социалната политика, ни изпълва с удовлетвореност и увереност, че като компания ние се развиваме в правилната посока, като сме създали една активна и целеустремена общност на равнопоставеност между половете. Това вдъхновява и ангажира колегите все повече, като отразява разнообразните потребности и перспективи и на нашите колеги, но и на нашите потребители. Създавайки философия за партньорство, ние насърчаваме хората да се чувстват добре дошли в работната си среда. Това е целта на всички наши платформи, насочени към създаването на местни, разнородни общности, за да свързват хората и ги насърчават да се осланят един на друг, да говорят и изразяват себе си сбодобно като не прикриват различията си.", споделя Лилия Борисова, търговски директор на Монделийз България.

Монделийз Интернешънъл винаги е насърчавала равенството между жените и мъжете в процесите на взимане на решения, както и полага усилия чрез редица вътрешни процедури и кампании. През 2019 г. и 2020 г. компанията поднови ангажиментите си да работи в посока на равноправеност между половете, за разнообразието и приобщаването чрез три основни приоритета: повече жени лидери; приобщаващо работно място без пристрастия; създаване на активна и разнородна общност.