"Никога не позволявай на някого да ти казва какво не можеш..."
Секция: Мисли и цитати
18 Октомври 2020 07:40
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
"Никога не позволявай на някого да ти казва какво не можеш..."

/КРОСС/ "Никога не позволявай на някого да ти казва какво не можеш. Дори и на мен! Ако имаш мечта - трябва да я защитаваш! Когато хората не могат да направят нещо ще ти кажат, че и ти не можеш да го направиш. Ако искаш нещо отиди и го вземи"! Уил Смит