След като щастието ти зависи от това, което прави някой друг, явно наистина си имаш проблем.
Секция: Мисли и цитати
14 Ноември 2020 07:45
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
След като щастието ти зависи от това, което прави някой друг, явно наистина си имаш проблем.

/КРОСС/ След като щастието ти зависи от това, което прави някой друг, явно наистина си имаш проблем. - Ричард Бах