"Този свят принадлежи на силните..."
Секция: Мисли и цитати
28 Ноември 2020 07:00
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
 "Този свят принадлежи на силните..."

/КРОСС/ "Този свят принадлежи на силните. Силният да стане по-силен, като унищожи слабия." ("Осъдени души")- Димитър Димов