Омбудсманът Диана Ковачева: Настояваме малките матури да се отменят
Секция: Интервюта
22 Февруари 2021 11:06
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Омбудсманът Диана Ковачева: Настояваме малките матури да се отменят

/КРОСС/ Десетки българи са осъдени в Гърция в тяхно отсъствие без вина, защото са продали колите си преди 2017 г., а с тях е извършено престъпление, за което те не са и подозирали даже. Други, които вземат пари по мярката "Запази ме" също се намират в беда. Веднага щом получат прословутите 24 лв. на ден, те им се взимат за погасяване на разни задължения. А пък поне 18 000 деца и родители са притеснени от матурите в здравната криза. Научаваме за тези и други проблеми на хората у нас от омбудсмана Диана Ковачева . И я питаме: как могат да се решат?

- Г-жо омбудсман, ще продължавате ли да настоявате пред министъра на образованието да бъдат отменени изпитите за т. нар. национално външно оценяване след IV и X клас? От тях за учениците, май, не следва нищо друго, освен риск за здравето и излишно психическо натоварване. Тях ги изпитват само с цел да сравнят работата на учителите им, но и от това не следва нищо видимо. Защо в министерството се инатят за тези матури?


- Като омбудсман, който защитава правата на всички граждани, включително на децата, аз и тази учебна година, подобно на миналата, изпратих препоръка до министъра, в която настоях да бъдат отменени изпитите за Национално външно оценяване след завършване на IV и X клас. Миналата година препоръката ми беше уважена, но тази засега - не. Не разбирам упорството на МОН. Написах на министър Вълчев, че тази ми препоръка е продиктувана от множество жалби и подписка на близо 18 000 родители и ученици. Те категорично се противопоставят на провеждането на т. нар. малки матури през 2021 г. Аргументират се с факта, че учениците повече от 5 месеца се обучаваха неприсъствено в училище, в електронна среда, което се отрази на подготовката им. Усвояването на част от материала не е достатъчно задълбочено, а и няма как да бъде наваксан. За матури учениците се готвят като ходят на частни учители, защото учебните програми не предвиждат и един час подготовка. Родителите подчертаха, че няма обоснован отговор, защо тези изпити са задължителни за учениците, които искат да продължат образованието си в XI и XII клас. А и материалът за тях не е утвърден. Подкрепям родителите. Смятам, че искането им е основателното. Една такава матура поставя децата в риск, ще ги притесни и няма да даде никакво реална картина на успеваемостта на учениците или на техните учители, тъй като системата за онлайн обучение, макар да е полезна, показа и доста дефицити.

-"Доста дефицити" е меко казано, струва ми се?

- Е, хайде да си го кажем честно - колко добър бе достъпът до онлайн обучението в цялата страна, особено в контекста и на закъснелите обществени поръчки за доставка на устройства. Имаше деца, които бяха изключени, включително деца със специални образователни потребности, деца нямаха таблети и достъп до интернет. А и самите учители срещаха редица проблеми при обучението. За мен е некоректно да се правят внушения, че притеснените родители са несериозни, защото искат децата им да не бъдат подложени на този излишен стрес. А и за децата от IV клас не е съвсем сигурно, че изпитите нямат никакво значение, както твърдят от МОН. Има училища, които преформатират паралелките и подреждат децата по успеха от тези матури. Това е моментен изпит и не би трябвало от пети клас да имаме клас на отличниците, клас на двойкаджиите - един етикет, който се лепи на децата през следващите три години.

- Тези дни от вас научихме, че бременна жена е била арестувана, защото в Гърция е извършено престъпление с кола, която тя е продала още преди 2017 г. Над 30 жалби от нашенци, които споделят нейната участ, са постъпили при вас. Потресаващо! Защо така се получава?

- Проблемът е, че старите автомобили, продадени преди 27 декември 2017 г., не са отписани в законоустановения срок от новите собственици от информационната система на КАТ.Т. е. купувачи не регистрират придобитото превозно средство и то продължава да се води като собственост на продавача, а с него е възможно да се извърши и престъпление. За проблема бях сигнализирана с множество жалби от български граждани, които са осъдени за престъпления, извършени с автомобили, чиито настоящи собственици не са сменили регистрацията. Така те биват осъдени неприсъствено от гръцкия съд, най-често по обвинение за трафик на мигранти, на десетки години затвор и стотици хиляди левове. Причината е, че години наред, след като са продали автомобилите си, те продължават да се водят на тяхно име. Последният случай е именно на бременна жена, която при завръщането си от Великобритания е задържана на летището в София и отведена в ареста. Искането е за екстрадиция от гръцките власти, защото според международната система тя се води собственик на автомобил, който е бил продаден от нея още през 2015 г. Но според гръцките власти тя е извършила престъпление. Получихме жалба от нейни близки. Веднага извършихме проверка в ареста, успяхме да я преместим в болницата към затвора. Макар и физически да е добре, психическият шок е огромен за нея. Тази жена не е извършила престъпление става въпрос за безприсъствено осъждане и абсолютно нарушаване на правото на справедлив процес. Делото в Гърция е през април, надявам се, че ще бъде с благоприятен изход.

- И други българи, казвате, имат такава участ?

- Обади ми се наскоро българин, който живее в Германия и разказа, че германският съд е отказал екстрадицията му - отново за престъпление, извършено с автомобила, който продължава да се води на негово име, въпреки че е продаден преди години. Човекът чистосърдечно сподели, че се страхува да се върне в България, защото немският съд е отказал екстрадиция, но не се знае как ще реагира нашият съд. Тревожното е, че съдебните решения се постановяват задочно на българските граждани, те често не са уведомявани за повдигнато обвинение срещу тях в Гърция. В системата на КАТ те продължават да се водят собственици на автомобили, чиято собственост отдавна са прехвърлили на купувача. Но купувачът не е изпълнил своето задължение да пререгистрира автомобила на свое име и за гръцките власти собственикът на автомобила е старият, а не купувачът. Жалбоподателите научават за осъдителните си присъди твърде късно, когато са призовани по образувани производства в България за изпълнение на Европейска заповед за арест по реда на Закона за екстрадиция и европейска заповед за арест.

- А какво да се прави?

- Предложих на председателя на парламента конкретен текст, който беше припознат от депутатите и подкрепен на първо и второ четене в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред - той ще бъде гласуван в пленарна зала другата седмица. Става въпрос за промяна в Закона за движението по пътищата, подкрепа има и от МВР, с която ще се регламентира, че старите автомобили, продадени преди 27 декември 2017 г, ще могат да се отписват от продавача в КАТ до края на 2023 г. само с договора за покупко-продажбата. Такава възможност преди не съществуваше. Целта на промяната е продавачът на автомобила до 31 декември 2023 г. да може да предостави в "Пътна полиция" при съответната областна дирекция на МВР копие на документ, който удостоверява извършената продажба. След това пререгистрацията на пътното превозно средство ще се прекратява служебно, с отбелязване в автоматизираната система на КАТ по места. В нея освен прекратяването на регистрацията, ще се вписват данните на новия собственик и датата на прехвърляне на собствеността. Тази информация ще е видима и за гръцките власти. При пререгистрацията старите собственици ще получават удостоверение, което могат да използват пред гръцките власти, включително в съдебни производства, а системата на КАТ ще отразява собствеността към датата на продажбата назад във времето.
- Разбрахме пак от Вас, че много хора, които вземат пари по мярката "Запази ме" берат ядове. Веднага щом получат онези прословути 24 лв., те им се взимат от банките и се изпращат към съдебните изпълнители за погасяване на разни задължения. Как да им се помогне на тях?

- Промяната вече е факт. Депутатите приеха моето предложение към Законопроекта за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение да се включи разпоредба за несеквестируемост на предоставяни от държавата социални плащания. Става въпрос за компенсациите, отпускани заради COVID-19 по програмата "Запази ме", които са 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск, а след декември 2020 г. - 75% от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г. Това предложение беше заради увеличаващите се жалби, сигнали и телефонни обаждания, в които граждани потърсиха съдействие. Защото отпусканата им от държавата финансова помощ, заради засегнатата трудова дейност от пандемията за хората със запори, се удържа от банките и превежда на ЧСИ.Така хората реално оставаха без никакви доходи и не можеха да покриват най-неотложните си нужди и ежедневните си разходи. Радвам се, че тази несправедливост беше преодоляна с общи усилия. И хората ще могат да си получат парите.

- Вие организирахте онлайн обсъждане на Законопроекта за защита от домашното насилие. Защо около него се вихрят толкова силни страсти, според вас?

- Идеята на това обсъждане беше да се чуят всички гледни точки. Подобен проект следва да се ползва със силна обществена подкрепа и доверие. Решенията на проблемите с домашното насилие трудно си прокарват път. За да бъдат работещи, е необходимо законовите текстове да се ползват с обществена подкрепа и доверие, да успяват да гарантират закрила, превенция, както и механизми за недопускане на злоупотреба с права. Дискусията продължи близо 3 часа, с близо 100 участници, в нея се чуха всички гледни точки, очакванията, опасенията и позициите, както на представителите на работната група, изработила законопроекта, така и на ръководители и експерти от държавни и местни органи, депутати - членове на комисията по правни въпроси, неправителствени организации, психолози, съдии, прокурори, специалисти в тази сфера, граждани. Настоях Законопроектът за защита от домашното насилие да бъде разгледан от НС още в този мандат, за да дадем глътка въздух на жертвите и помощ за тези, които се оказват насилници, а и на децата - косвени и преки жертви. Никой не е застрахован да се окаже в позицията на жертва. Грешно е да се мисли, че само жени могат да станат жертва на тормоз у дома. Всеки може да стане жертва на домашно насилие, без значение от пола му, икономическия статус, образование и обществено положение. Точно по тази причина промените в нормативната среда засягат много широка група от хора. Жертва на домашно насили са и жени, и деца, и възрастни хора, и хора с увреждания, а също и мъже. Трудно се доказва домашното насилие. Това е пречка пред правоприлагащите органи. И неразбирането, неподготвеността, липсата на координация и неефективността на компетентните институции често се отразяват фатално върху жертвите. По данни на МВР, българските съдилища през 2020 г. са издали 3057 ограничителни заповеди, като 349 от тях са били за насилие спрямо мъже, 898 - за насилие спрямо деца и 2500 - спрямо жени.

- У нас не се води официална статистика за жертвите на домашно насилие, доколкото знам?

- Така е. Но по данни на неправителствени организации в трите месеца на извънредно положение сигналите на телефоните за пострадали от домашно насилие са се увеличили от 30% до почти 2 пъти. През 2020 г. убитите жени са 15, като според медийни публикации са поне още 5. Само за 2 месеца по време на пандемията през пролетта в условията на домашно насилие бяха убити 9 жени. Факт е, че жените най-често са потърпевши, но това е, защото липсва единна информационна система за другите форми на домашно насилие - спрямо възрастните хора, децата, хората с увреждания.

- Кое е най-важното, което трябва да се промени в законовата уредба на този проблем, според Вас?

- Имам свои предложения в законопроекта - отпадане на системността от Наказателния кодекс, като условие за квалифициране на деянието, извършено в условията на домашно насилие. Защото сега, за да бъде наказан един насилник по-тежко, трябва да има поне 3 регистрирани акта на насилие. Сами разбирате, че това не винаги е възможно. Понякога насилието може още от първия път да отнеме живот или да доведе до осакатяване. Важно е също да бъдат увеличени кризисните центрове, местата в София за жени и деца са само 30, а центровете за жени в България - едва 12. Определяща е координацията между институциите, надеждната статистика и гаранциите за всички засегнати, важна е работата с насилника за справяне с агресията и гнева, работата с децата, които са свидетели и жертви. Важно е и ранното разкриване на проблема, за да бъде пресечен в самото начало.

- Изпратихте препоръка до министъра на здравеопазването да не се изискват PCR тестове и да не се поставят под карантина българите, които живеят в Босилеград, Цариброд и Западните покрайнини. Каква е причината?

- Да, изпратих такава препоръка до здравния министър и вече имаме частично положително развитие - отпадна отрицателният PCR тест за учениците и студентите от Балканите (Гърция, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Румъния), които всеки ден или поне веднъж седмично пътуват до България. Но проблемът още остава за хората, които работят у нас и живеят на няколко километра от българската граница. Граничните власти продължават да изискват PCRTecт при всяко влизане от българите от Западните покрайнини. Преди около две седмици сигнализирах здравния министър за подписка от български граждани, живеещи в Босилеград и Цариброд. В жалбата си до мен, те протестираха срещу изискването за PCR тест или карантина, което е непосилно за тях и настояваха за облекчено преминаване през ГКПП Олтоманци и Калотина. Хората уточниха, че живеят в Босилеград, но работят и учат в български градове в цялата страна, не само до границата със Сърбия. Отбелязваха, че при влизане в България отиват веднага на работа и нямат възможност за карантина или тестове. Освен това посочиха, че се налага да се върнат по домовете и при семействата си поне за почивните дни и че страдат, когато са разделени от семействата си.

Източник:  trud.bg